Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 7234
Sześciu przyszłych Diakonów Kościoła Łódzkiego
Udostępnij

Już w najbliższą sobotę 19 maja br. o godz. 10:00 w łódzkiej bazylice archikatedralnej odbędą się święcenia diakonatu sześciu kleryków V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.  Poniżej przybliżamy tegorocznych kandydatów do świeceń diakonatu.


1P6A7706

kl. Kardynia Michał - parafia pw. NMP Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim

Dla mnie przyjęcie świeceń diakonatu to wielka radość. Bo jeśli się odpowiada na czyjeś zaproszenie, to odpowiada się na nie z radością. Jest to także przywilej, bo mam świadomość, że to nie należy do mnie, a utwierdza mnie w moim wyborze Kościół, który potwierdza moje pragnienie.

 


1P6A7726

kl. Siuta Kamil - parafia pw. św. Kazimierza i św. Barbary w Pożdżenicach

Te zbliżające się święcenia odczytuję, że to będzie moment mojej konsekracji. Tak jak się konsekruje świątynię, tak ja będę konsekrowany dla Pana. Będę od chwili święceń cały dla Niego. To jest dla mnie największą radością, bo zaczyna się moment szczególnej relacji mojej z Jezusem.

 


1P6A7715

kl. Skowron Paweł - parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Łasku-Kolumnie

Do zbliżającej się chwili świeceń diakonatu podchodzę ze spokojem, ale stres, napięcie na pewno towarzyszy, ale wierzę, że Pan Bóg prowadzi, daje drogę, daje kierunek i usuwa ten lęk i napełnia radością. Pomaga mi też ten czas, kiedy oczekujemy na Zesłanie Ducha Świętego i szczególnie wzywamy jego obecności. Duch Święty jest nam bardzo potrzebny. 


1P6A7720

kl. Skrzydłowski Marcin - parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Pabianicach

Przyjęcie tych święceń jest takim ukonkretyzowaniem tego, co dzieje się w moim życiu, w tym momencie. Przez pięć lat podejmowałem jakąś drogę, a w tym momencie Pan Bóg mówi mi tak: widzę cię na tej drodze i krocz za mną jeszcze mocniej, w jeszcze mocniejszy sposób. Zdaję sobie sprawę, że nie będzie łatwo, ale wierzę, że będę szczęśliwy.


1P6A7733

kl. Szurek Tomasz - parafia pw. św. Jana Ewangelisty w Łodzi

Przyjmując święcenia diakonatu zobowiązuję się do przyjęcia celibatu, który chciałbym postrzegać pozytywnie jako dar – do czego mnie uzdalnia, a nie, że mnie ogranicza. W obrzędzie świeceń jest pytanie: czy chcę przyjąć celibat ze względu na królestwo niebieskie? Jeśli bym postrzegał królestwo niebieskie jako coś odległego po śmierci, było by trudno, ale gdy się spojrzy inaczej, to dostrzeżemy je pomiędzy nami – tam, gdzie głoszone jest Słowo, gdzie sprawowane są sakramenty. Wtedy motywacja się wzmacnia.


1P6A7710kl. Zimnowłocki Adrian - parafia pw. św. Floriana w Uniejowie, diec. Włocławska

Dla mnie diakonat to po prostu służba Panu Bogu i drugiemu człowiekowi i tak będę się starał w swoim życiu wypełniać to zadanie. Służyć Bogu, to wypełniać Jego przykazania ale także być świadkiem Jego pośród innych ludzi. Jako diakon będę chciał pomagać innym przyjść - przybliżyć się do Pana Boga.


W tygodniu poprzedzającym przyjęcie świeceń przez alumnów V roku Wyższego Seminarium w Łodzi, odbyły się rekolekcje zamknięte, które poprowadził ks. dr Marcin Pietrzyk – ojciec duchowny łódzkiego seminarium.

Udostępnij