Rodzinne SOS | Centrum Służby Rodzinie
09:43 | 03.09.2020 | Wyświetleń: 326 | Autor: Centrum Służby Rodzinie

Centrum Służby Rodzinie zaprasza na poradnictwo specjalistyczne mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego, którzy odczuwają bezsilność wobec przeżywanych trudów dnia codziennego i nie wiedzą od czego zacząć zmiany.

Zapraszamy tych z Państwa, którzy chcą zapobiec wystąpieniu kryzysu w małżeństwie, związku, rodzinie lub też borykają się z kryzysem od dłuższego czasu.

W ramach programu można skorzystać z poradnictwa specjalistycznego:

 1. Poradnictwa rodzinnego:

– poradnictwo prawne

– poradnictwo socjalne

– poradnictwo pedagogiczne

– rozmowy duszpasterskie

– doradztwo psychospołeczne i rodzinne

 1. Terapia/psychoterapia

Program „Rodzinne SOS – poradnictwo specjalistyczne dla małżeństw, par i rodzin jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

Okres trwania programu od sierpnia do grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Centrum Służby Rodzinie, ul. Broniewskiego 1a, tel. 607 131 131
www.csr.org.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.