Archidiecezja Łódzka
Ks. Krynicki: Być strażakiem to doskonałe wypełnianie przykazania miłości Boga i bliźniego! – V Pielgrzymka Strażaków Województwa Łódzkiego
16:15 | 26.09.2020 | Wyświetleń: 1158 | Autor: ks. Paweł Kłys

Już po raz piąty strażacy z jednostek Państwowych Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyli w Wojewódzkiej Pielgrzymce Strażaków. Tym razem celem pielgrzymowania było Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi.

– Nasze pielgrzymki odbywają się z myślą o uczczeniu rożnych ważnych wydarzeń kościelnych jak i państwowych. – tłumaczy ks. Adam Stańdo – diecezjalny duszpasterz Straży Pożarnej. – W tym roku obchodzimy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą, 100. rocznicę powstania Diecezji Łódzkiej oraz 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II – dlatego właśnie wybraliśmy to miejsce na cel naszej pielgrzymki. – dodaje.

Pielgrzymka zgromadziła druhów strażaków z całego województwa, którzy poprzez wspólną modlitwę dziękowali Bogu przez przyczynę Maryi za miniony rok i prosili o opiekę w niełatwej pracy w nadchodzącym czasie.

– Strażacy, którzy mają Boga w sercu zawsze wyjeżdżają modląc się o to by powrócić do jednostki w tym samym składzie co wyjechali na akcję. – tłumaczy mł. Bryg. Jędrzej Pawlak – rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.  – Pielgrzymka strażacka to jest pewna forma dziękczynienia Bogu za to, że cało wracamy z akcji i za to, że w większości przypadków wszystko odbywa się bezpiecznie. – dodaje.

Dziękczynnej liturgii sprawowanej w kościele – sanktuarium – Matki Boskiej Zwycięskiej – który jest wotum łodzian za Cud nad Wisłą przewodniczył ks. st. bryg. dr Jan Krynicki z Warszawy.

W homilii krajowy duszpasterz strażaków apelował – Bądźcie wierni całemu temu dziedzictwu, któremu na imię Polska. Bądźcie wierni temu dziedzictwu, któremu jest na imię Straż Pożarna – i ta państwowa i ta ochotnicza. Pełnienie tak pięknej i zaczytanej funkcji, która cieszy się poparciem 94% społeczeństwa – można powiedzieć, że bycie strażakiem to brzmi dumnie. Bycie strażakiem, to znaczy wypełniać najwyższe przykazanie miłości Boga i bliźniego. W tej służbie niech Pan Wam błogosławi! – mówił ks. st. bryg. dr Jan Krynicki.

Po zakończeniu liturgii przedstawiciele uczestników pielgrzymki otrzymali pamiątkowe płytki z logo tegorocznej pielgrzymki.

Pomysł corocznego pielgrzymowania strażaków Województwa Łódzkiego zainicjował ks. Adam Stańdo –  kapelan Wojewódzki Strażaków i Kominiarzy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.