Archidiecezja Łódzka
Historia spragnionej Miłości – warsztat dla kobiet
19:59 | 24.09.2020 | Wyświetleń: 675 | Autor: Duszpasterstwo Kobiet

Duszpasterstwo Kobiet Archidiecezji Łódzkiej oraz Parafia pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi zaprasza kobiety na spotkanie pt. Historia spragnionej Miłości. Spotkanie będzie miało formę warsztatu i jest adresowane do kobiet, dla których nawiązywanie relacji z Bogiem oraz innymi osobami jest trudem.

Prowadząca: s. Anna Pudełko AP, psychopedagog, aktywnie działająca na rzecz kobiet
Data spotkania: 17 października br. (sobota), godz. 9.00
Miejsce: Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi, ul. Nawrot 104
Zapisy: duszpasterstwokobietlodz@gmail.com
Koszt udziału: 70 zł (wpłaty należy dokonać na konto parafii:
Bank PEKAO S.A. Nr 74 1240 3073 1111 0010 4357 9151
z dopiskiem Spotkanie formacyjne dla kobiet)

Uwagi: Ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej w spotkaniu udział może wziąć max. 100 osób, dlatego o udziale uczestników decyduje kolejność mailowch zgłoszeń, do których dołączone zostanie potwierdzenie wpłaty na konto.

Program spotkania:
8.30 – rejestracja uczestników
9.00 – spotkanie przy kawie
9.30 – I sesja
10.00 – II sesja
11.00 – auto coaching
12.00 – obiad
13.30 – III sesja
15.00 – Msza św.
16.15 – podsumowanie spotkania
18.00 – zakończenie

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.