60 tys. subskrypcji kanału Archidiecezji Łódzkiej – najwięcej wśród diecezji w Polsce!
10:00 | 12.07.2020 | Wyświetleń: 858 | Autor: ks. Paweł Kłys

Choć Archidiecezja Łódzka jest gdzieś w tzw. „ogonie” jeśli chodzi o statystyki związane z comunikantes i dominicantes, to jest jednak także coś, w czym przoduje. Dokładnie dziś na kanale YoyTube Archidiecezja Łódzka wybiło 60 tys. subskrypcji. Co oznacza, że 60 tys. osób z Polski i z zagranicy regularnie zagląda na kanał diecezjalny i interesuje się tym, co dzieje się w Archidiecezji Łódzkiej.

Zerkając do historii kanału YouTube trzeba cofnąć się do 1 października 2009 roku, kiedy pojawił się tutaj pierwszy film zatytułowany Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w par. św. Alberta Chmielowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Od tego czasu do 10 maja 2014 roku pojawiły się zaledwie 18 filmów, a liczba subskrybentów na dzień 9 maja 2014 wynosiła 23.

Wszystko zmieniło się, gdy swoją działalność rozpoczęło Biuro Prasowe Archidiecezji Łódzkiej, w którym od początku swoją pracę podjął operator kamery: Antoni Zalewski oraz dwu redaktorów: Dagmara Zalewska oraz ks. Paweł Kłys. Od tego momentu tj. od 10 maja 2014 roku do 12 lipca 2020 roku kanał YT Archidiecezji Łódzkiej rozwinął się zyskując 59977 nowych stałych odbiorców.

Czy to jest powód, aby się chwalić? Czy to jest imponująca liczba? Pewnie można byłoby postawić jeszcze więcej pytań, gdy jednak spojrzymy na zestawienie podobnych kanałów innych diecezji, to Archidiecezja Łódzka istotnie – ma się czym pochwalić.

Na 41 diecezji Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce – 11 z nich nie posiada własnego kanału YouTubowego, a jego miejsce zajmują inne media diecezjalne, takie jak: radio, telewizja, czy jeden z tygodników diecezjalnych lub ogólnopolskich. Na pierwszym miejscu z wynikiem 60 tyś. subskrybentów i największa ilością filmów zgromadzonych na kanale – 4291 – zajmuje Archidiecezja Łódzka, na drugim miejscu plasuje się Archidiecezja Krakowska z wynikiem 9.500 tys. subskrypcji i zamieszczonymi 1423 filmami, a na trzecim Archidiecezja Warszawska  z wynikiem 8.500 tys. subskrypcji i 364 filmami zgromadzonymi na kanale YT. Natomiast tuż za podium, a więc na miejscu czwartym Archidiecezja Gdańska z wynikiem 3.670 tys. subskrypcji i 163 filmami.

4291 filmy zgromadzone na kanale YT zawierają wydarzenia z życia diecezji, które można podzielić na kilka kategorii, wśród których największą oglądalnością cieszą się: homilie księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, wywiady, biblijna pielgrzymka do Ziemi świętej, nowenny, rekolekcje oraz nagrania pieśni religijnych. Należy podkreślić, że pracownicy Biura Prasowego Archidiecezji Łódzkiej, którzy są odpowiedzialni za kanał YT relacjonują na nim najważniejsze wydarzenia diecezjalne przygotowując do nich, oraz archiwizując to, w czym sami biorą udział. Dzięki temu w zbiorach internetowych można znaleźć miedzy innymi relacje z wręczenia Paliusza przez Ojca Świętego Franciszka arcybiskupowi Grzegorzowi, a także historyczny Konsystorz podczas którego pierwszym łódzkim kardynałem został arcybiskup Konrad Krajewski – Jałmużnik Papieski.

Każdy film znajdujący się na kanale YT opatrzony jest logo diecezjalnym, a także intro oraz outro, co pozwala na ochronę zamieszczanych tam filmów przed potencjalnym bezprawnym kopiowaniem. Niestety – w tym miejscu trzeba to powiedzieć – filmy – najczęściej z wystąpieniami arcybiskupa Grzegorza Rysia – są kopiowane, modyfikowane i zamieszczane na różnych kanałach tylko w wersji audio. Warto podkreślić, jedynym oficjalnym kanałem z pełnym nauczaniem arcybiskupa Grzegorza Rysia  jest kanał Archidiecezji Łódzkiej.

Według statystyk podawanych przez YT w ciągu ostatnich dni kanał uzyskał blisko 600 tyś wyświetleń, a czas oglądania (w godzinach) wynosi 63,2 tys. Zatrzymując się tylko na statystykach z ostatnich 28 dni możemy stwierdzić, że najczęściej kanał AŁ odwiedzają internauci z  Polski (529 225 – 88,3%) , Niemiec (12 873 – 2,2%) i Wielkiej Brytanii (10 376 – 1,7%), niemniej życiem Archidiecezji Łódzkiej interesują się także internauci ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Włoch, Ukrainy, Francji, Irlandii, Austrii, Szwecji, Białorusi, Słowacji, Holandii, Norwegii, Czech, Belgii, Litwy i innych krajów świata.

Choć kanał i zawarte w nim wiadomości adresowane są do wszystkich, to jednak – jak pokazują badania – najczęściej odwiedzany jest przez kobiety (61.1%), a o połowę rzadziej przez mężczyzn (38,9%). Najwyższa oglądalność jest w przedziale wiekowym od 45-54 lat, a najniższa wśród odbiorców pomiędzy 13-17 rokiem życia. Na uwagę zasługuje fakt, że najczęściej kanał Archidiecezji Łódzkiej na YouTube odtwarzany jest z telefonów komórkowych (69,2%), komputerów (22,4%), tabletów (5,9%) telewizorów (2,4%), ale zdarza się, że kanał YT oglądany jest także przez konsole do gier.

Należy podkreślić, że obok kanału YouTube Biuro Prasowe AŁ prowadzi także stronę internetową (www.archidiecezja.lodz.pl) – która jest głównym źródłem informacji o życiu diecezji, profil facebookowy (https://www.facebook.com/ArchidiecezjaLodzka/), profil na twitterze (https://twitter.com/ArchLodz), a także instagram (https://www.instagram.com/archidiecezjalodzka/). Aktualnie w Biurze Prasowym AŁ pracuje ks. Paweł Kłys – dziennikarz i fotoreporter oraz p. Antoni Zalewski – operator. Biuro prasowe podejmuje współpracę z mediami lokalnymi jak i ogólnopolskimi.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.