Przyszli diakoni Kościoła Łódzkiego
10:00 | 29.05.2020 | Wyświetleń: 2150 | Autor: ks. Paweł Kłys

Już w najbliższą sobotę 30 maja ośmiu alumnów V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, otrzyma z Bazylice Archikatedralnej z rąk księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia Święcenia Diakonatu.

W krótkim filmie przyszli diakoni odpowiadają na cztery pytania mówiąc o tym, czym jest dla nich diakonat? Dlaczego chcą zostać diakonami w Kościele? Czego najbardziej się obawiają oraz z czego się cieszą przygotowując się do przyjęcia święceń.

Poniżej publikujemy sylwetki przyszłych diakonów:

kl. Krzysztof Pietrzak
parafia pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi

kl. Adrian Piechol
parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Marzeninie

kl. Michał Staszewski
parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Brzykowie

kl. Mateusz Maciejewski
parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim

kl. Stanisław Czaja
parafia pw. Niepokalanego Serca NMP i św. Stanisława Kostki w Grodzisku Strzyżowskim (Diecezja rzeszowska)

kl. Łukasz Kowalski 
parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Pabianicach

kl. Bogdan Werecki
parafia pw. św. Józefa Robotnika w Konstantynowie Łódzkim

kl. Alan Wąsowski
parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Maksymiliana Marii Kolbe w Bradford
(Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.