Archidiecezja Łódzka
Nowe organy w kościele N.S.J w Tomaszowie Mazowieckim
06:55 | 08.01.2020 | Wyświetleń: 567 | Autor: Paulina Dębiec

5 stycznia parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim miała zaszczyt powitać po raz pierwszy w swoich progach metropolitę łódzkiego – ks. arcybiskupa Grzegorza Rysia. Wizyta tak dostojnego gościa połączona została z uroczystym poświęceniem wyremontowanych niedawno: ambony oraz organów. Warto dodać, iż wraz z ks. arcybiskupem do w/w świątyni przybył także i jego sekretarz – ks. dr Łukasz Burchard, który to właśnie w Parafii NSJ przyjął sakrament Chrztu Świętego.

W wygłoszonym Słowie Bożym (co miało oczywiście miejsce na nowej ambonie) łódzki pasterz wiele miejsca poświęcił szeroko rozumianej zmianie, która pochodzi z miłości, co więcej, jest ona niejednokrotnie przyczynkiem wszelakiego postępu…Metropolita życzył licznie obecnym wiernym „duchowego postępu, swoistego „kroku naprzód” – dalszej duchowej zmiany, które zawsze przybliżają nas do Pana Boga! Po mszy świętej kapłani wraz z wiernymi oddali się uczcie duchowej, jaką niewątpliwie był koncert organowy w wykonaniu pierwszego organisty katedralnego – p. Jakuba Garbacza (p. Jakub swoją grą uświetnił także sprawowaną wcześniej mszę świętą) z towarzyszeniem małżonki – znakomitej flecistki, wykładowczyni Akademii Muzycznej w Łodzi –  dr Joanny Woszczyk – Garbacz. Muzycy w cudowny sposób przenieśli słuchaczy przez poszczególne epoki muzyczne, ukazując całe piękno i różnorodność brzmienia organów. Za swój występ zostali nagrodzeni w  pełni zasłużonymi, gromkimi brawami!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.