Archidiecezja Łódzka
„W mocy Bożego Ducha” | X. Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę
10:00 | 31.10.2019 | Wyświetleń: 357 | Autor: Antoni Zalewski

Serdecznie zapraszamy dyrygentów, organistów, chóry, schole liturgiczne, kantorów, zespoły wokalno-instrumentalne na X Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę, która odbędzie się 9 listopada 2019 roku.

Organizatorami pielgrzymki są Duszpasterze Muzyków Kościelnych, Federacja Caecilianum, Polska Federacja Pueri Cantores, a także Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych.

Program pielgrzymki

9:45    – Sala Papieska

10:00 – Prezentacja grup i powitanie

 1. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

10:10 – Liturgia pokutna z możliwością spowiedzi indywidualnej

11:30 – Konferencja Prawdy Boże w blasku piękna – prof. Marek Dyżewski (Wrocław)

przerwa na posiłek

13:00 – Przygotowanie śpiewów na Eucharystię (Bazylika Jasnogórska)

13:30 – Msza św. (przewodniczy ks. bp Piotr Greger, Przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP)

po Komunii św. – zawierzenie Matce Bożej wszystkich Muzyków Kościelnych w Polsce

14:45 – Koncert


Podczas pielgrzymki w przedsionku Sali Papieskiej będą do nabycia:

 • materiały dla organistów i dyrygentów,
 • wydawnictwa muzyczne (Wydawnictwo Polihymnia i inne).

Zostanie przygotowany pamiątkowy certyfikat uczestnictwa dla chórów, scholi i zespołów – do 2 listopada 2019 r. należy zgłosić chóry, schole i zespoły (pisemnie lub mailem: nkilnar@o2.pl). Certyfikaty można będzie otrzymać po koncercie w zakrystii.

Materiały nutowe do wspólnego wykonania podczas liturgii możemy pobrać w pdf ze strony internetowej: muzyka.katowice.pl.

Śpiewy prowadzą muzycy kościelni Archidiecezji Katowickiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.