Archidiecezja Łódzka
Tomaszów Mazowiecki wyruszył do tronu Królowej Polski na Jasnej Górze
20:54 | 10.08.2019 | Wyświetleń: 1218 | Autor: ks. Paweł Kłys

Dziś rano, po uroczystej Mszy świętej celebrowanej w sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Tomaszowie Mazowieckim wyruszyła – już po raz 203 – Piesza Pielgrzymka Tomaszowska na Jasną Górę.

– W tym roku w naszym pielgrzymowaniu do tronu Królowej Polski bierze udział blisko 600 pątników. – informuje ks. Włodzimierz Moraczewski – kierownik pielgrzymki. – Przez 5 dni tomaszowscy pielgrzymi pokonają dystans 120 kilometrów. – dodaje.

W dwóch grupach: Maryjnej i Papieskiej pielgrzymuje pięciu kapłanów: ks. Bartłomiej Lesiak – wikariusz parafii pw. św. Antoniego z Padwy, ks. Mariusz Turczyński – wikariusz parafii pw. N.M.P. Królowej Polski, ks. Sławomir Bogusz – wikariusz parafii pw. Świętej Rodziny, ks. Piotr Kępniak – wikariusz parafii pw. N.S.J., ks. Paweł Jeleń – wikariusz parafii p.w. św. Wojciecha w Łodzi oraz kl. Mateusz Maciejewski. Wśród pątników obok mieszkańców samego Tomaszowa Mazowieckiego, są także mieszkańcy okolicznych miejscowości.

zobacz także: Piesza Pielgrzymka Tomaszowska na Jasną Górę 

Pielgrzymi dotrą Częstochowy w południe 14 sierpnia, a następnie wezmą udział w odpuście Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który obchodzony jest 15 sierpnia.

Zakończenie pielgrzymki planowane jest tego samego dnia wieczorem wspólnym Apelem Jasnogórskim odśpiewanym w parafii N.M.P. Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.