Archidiecezja Łódzka
Ekipes Notre Dame – co to takiego?
08:13 | 01.04.2018 | Wyświetleń: 407

Ekipes Notre Dame – Ruch duchowości małżeńskiej END jest międzynawowym ruchem małżeństw katolickich, rozwijającym się na całym świecie i działającym w 80 krajach. W 1992 roku Rada Papieska ds. świeckich uznała Ruch END za międzynarodowe stowarzyszenie wiernych prawa kanonicznego, posiadając osobowość prawna. Ostateczne zatwierdzenie Statutów Kanonicznych END, dokonało się za zgoda tejże Rady w dniu 26 lipca 2002 roku.

Ruch End został zapoczątkowany we Francji w 1938 roku z inicjatywy kilku małżeństw, które zapragnęły „głębiej” przeżywać sakrament, oraz kapłana ks. Henri Caffarela który pomagał im w odkrywaniu duchowych bogactw tego sakramentu. Pierwsze spotkanie ekipy odbyło się w Paryżu 25 lutego 1939 roku.

Ta pierwsza ekipa małżeństw dokonała najistotniejszych odkryć, uświęcenia się w małżeństwie nie tylko jest możliwe, ale i normalne, ponieważ sakrament małżeństwa stanowi prawdziwa drogę świętości. Innym cennym odkryciem było stwierdzenie faktu, że nic nie łączy ludzi tak ściśle jak -poparte modlitwa wspólne poszukiwanie i odkrywanie woli Bożej, co jest konieczne dla małżeństwa, aby w pełni się rozwinęło.

W 8 grudnia 1947 roku została proklamowana Karta END uznana za akt założycielski Ruchu. Jest ona fundamentem. Są w niej zawarte między innymi duch i metody Ruchu. Istotnym wydarzeniem w życiu uchu stały się wielkie Międzynarodowe Zgromadzenia. Maja one na celu wspólnotowa manifestację-wyrażenie Bogu dziękczynienia ,podsumowanie minionych lat, wsłuchanie się w głos Kościoła. Do tej pory odbyło się jedenaście takich spotkań. W tym roku takie zgromadzenie odbędzie się w Fatimie w dniach 16-21 lipca.

Ruch END w Polsce został zapoczątkowany w sierpniu 2001 roku. Powstały pierwsze ekipy, przetłumaczone zostały na język polski dokumenty, materiały formacyjne i rozpoczęła się praca w ekipach. W maju 2003 roku małżeństwa END odbyły I Pielgrzymkę na Jasna Górę. Dokonano Aktu Oddania Matce Jezusa całego Ruchu END w Polsce. Stało się to tradycją,  że każdego roku w maju małżeństwa z Ruchu END pielgrzymują do sanktuariów maryjnych w tych diecezjach, w których istnieją ekipy.

W roku 2005 został utworzony Region END Polska ,a w roku 2016 został utworzony Super Region Polska Europa Centralna .W roku 2017 w czerwcu został powołany Sektor Łódzki, który skupia ekipy łódzkie i wieluńskie, razem 7 ekip.

Ruch END jest ruchem duchowości małżeńskiej. Proponuje swoim członkom życie w ekipie i konkretne środki, które pomagają we wzrastaniu w małżeństwie, rodzinie w miłości do Boga i do bliźniego. Para Odpowiedzialna za Sektor Łódzki to Anna i Jozef Błazińscy.