Archidiecezja Łódzka
Komunikat Kurii Metropolitalnej Łódzkiej – Centrum Służby Rodzinie
16:12 | 01.09.2016 | Wyświetleń: 1542 | Autor: ks. Paweł Kłys
Komunikat Kurii Metropolitalnej Łódzkiej – Centrum Służby Rodzinie

„Szkołę Rodzenia”, czyli wszechstronne przygotowanie rodziców do porodu, karmienia naturalnego, pielęgnacji noworodka i pełnienia ról rodzicielskich, prowadzi Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, ul. Broniewskiego 1A.
Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Rozpoczęcie nowego kursu w czwartek, 1 września, godz. 16. Prowadzimy ciągłą rekrutację na kolejne kursy.

Zapisy w siedzibie Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, ul. Broniewskiego 1A, bądź przez telefon (42) 682-20-22.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Kurs rozpoczyna się spotkaniem organizacyjno-informacyjnym i trwa 6 tygodni.

Program realizuje zespół interdyscyplinarny: lekarze, położne, specjalista rehabilitacji ruchowej, fizjoterapeuta/instruktor gimnastyki leczniczej, dietetyk, pedagog – instruktor NPR.

Zadanie wykonujemy w ramach Szkoły Rodzicielstwa im. Profesora Włodzimierza Fijałkowskiego, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Łodzi, zaś autorem programu jest twórca polskiego modelu szkoły rodzenia prof. Włodzimierz Fijałkowski.

Zapewniamy miłą atmosferę oraz indywidualne podejście do Rodziców. Dobro Wasze i Waszego Dziecka jest dla nas istotne. Zapraszamy!

www.csr.org.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.