Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów
18:13 | 04.10.2007 | Wyświetleń: 1016
Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów

Biskup Zdzisław Fortuniak z Poznania przewodniczył obchodom Dnia Modlitw o Uświęcenie Kapłanów w Łodzi. Uroczystości odbyły się 4 października w łódzkiej katedrze.

Bp Fortuniak wygłosił w katedrze homilię, którą poświęcił określeniu zadań, jakie stoją przed kapłanami. Przede wszystkim próbował zdefiniować pojęcie „być duchownym”. „Jesteśmy posłani, nas również wyznaczył Pan i polecił: idźcie, oto was posyłam. Zlecił nam zadanie. Zdajemy sobie sprawę, jakie miejsce w realizacji tego zadania zajmuje Pismo Święte, słowo Boże. I to zarówno w naszym osobistym życiu, jak i w naszej posłudze” – mówił duchowny. Kolejną istotną sprawą jest jego zdaniem osobiste religijne doświadczenie księdza, które jest szczególnie ważne „w dobie cywilizacji obrazu i zmian”. „Duszpasterz musi być przede wszystkim duchownym, to znaczy człowiekiem, który sam dysponuje doświadczeniem religijnym. Będziemy mieli tyle autorytetu, ile wykażemy doświadczenia religijnego, by prowadzić ludzi do ich osobistych doświadczeń religijnych” – podkreślał gość.
Bardzo ważną dla kapłana sprawą jest też wierność Ewangelii. „Koniecznie trzeba pamiętać, że Ewangelia jest ostateczna i nie przemija. Jej kryteria są wieczne. Nie możecie na nowo odczytywać Ewangelii w duchu czasów, dostosowując się do wszystkiego, czego żąda świat. Na odwrót – trzeba odczytywać znaki czasu i problemy współczesnego świata w ciągłym świetle Ewangelii” – podkreślał bp Fortuniak. Poznański biskup zwrócił też uwagę, że kapłani muszą rozróżniać – czy służą Bogu, czy dziełom Bożym.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.