Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętej Barbary w Starych Skoszewach
Proboszcz: ks. Robert Batolik
Wikariusz:
Telefon: 42 671-32-07

Adres: Skoszewy Stare 14, 92-701 Skoszewy, (Łódź 35)
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 1426 r. (abp gnieźnieński Wojciech herbu Jastrzębiec)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Obecny kościół budowano w latach 1934-1936, z cegły, w stylu neobarokowym. Konsekrował sufragan łódzki bp Kazimierz Tomczak w czerwcu 1936 r. W maju 1998 r. dekretem arcybiskupa Władysława Ziółka został przywrócony kościołowi tytuł Wniebowzięcia NMP. Dotychczasowy tytuł - św. Barbary - stał się drugim tytułem kościoła.

Wyposażenie kościoła:
W kościele parafialnym znajdują się 3 ołtarze: główny z obrazem MB Skoszewskiej, koronowanym w 1996 r., oraz dwie kaplice boczne z ołtarzami Serca Jezusowego (renowacja 1995 r.) i Niepokalanego Poczęcia MB z obrazem św. Józefa z 1938 r. (renowacja w 1995 r.); organy składane po 1945 r. (renowacja w 1994 r.); stacje Drogi Krzyżowej malowane w drugiej poł. XX w.; obraz św. Franciszka z Asyżu z pierwszej poł. XIX w.; figurka drewniana Chrystusa Króla z drugiej poł. XVII w. (renowacja w 1998 r.), 6 witraży z 1995–1998, dzwon

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bartolin – 1 km, Boginia – 1, Borchówka – 2,5 (część), Buczek – 4, Byszewy – 4, Głogowiec – 2,5, Janinów – 3,5, Janów – 5, Jaroszki – 5, Moskwa – 6, Plichtów – 4, Sierżnia – 2, Skoszewy Nowe – 2, Stare Skoszewy, wieś kościelna, Teodorów – 6, Warszewice Duże – 3, Warszewice Małe – 2

Dni powszednie

Sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest 20 min przed każdą Mszą Świętą

16:30 (XI-II)

17:30 (II-X)

Soboty

16:30 (XI-II)

17:30 (II-X)

Niedziele i święta

09:00, 12:00, 16:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1280

ODPUST: Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia;
św. Barbary, obchodzony w niedzielę po 4 grudnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 13–15 sierpnia

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1,4 ha (150 m)

PLEBANIA: zbudowana w 1930 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, orkiestra parafialna, ministranci, Rada Parafialna

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
† ks. Ksawery Wiśniewski 1919–1922
† ks. Leon Domagalski 1922–1923
† ks. Teofil Pilch 1923–1929
† ks. Kazimierz Nowicki 1929–1939
† ks. Antoni Strumiłło 1939–1942
† ks. Marian Nowak 1945–1951
† ks. Tadeusz Wysocki 1951–1953
† ks. Walenty Liberski 1953–1961
ks. Zbigniew Żaboklicki 1961–1963
† ks. Mieczysław Borczuch 1963–1966
† ks. Jan Szychowski 1966–1970
ks. Zenon Witaszek 1970–1973
ks. Stanisław Wira 1973–1977
ks. Jan Grotek 1977–1994
ks. Czesław Zbiciak 1994–2007
ks. Andrzej Warszewik 2007-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Bogdan Żaromiński, wyśw. 1994

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
o. Wojciech Adamczewski CP, wyśw. 1998

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
† s. Honorata Dobroszek
s. Renata [Katarzyna] Lesiak, 1992, antonianka od Chrystusa Króla

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1884–1939, 1945–2006, małżeństw1884–1939, 1945–2006, zmarłych 1884–1939, 1945–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz:ks. Robert Batolik, mian. 1 VII 2018 tel. 42 671-32-07

Kancelaria parafialna jest czynna bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.