Parafia Świętej Faustyny Kowalskiej w Łasku
Proboszcz: ks. kan. Jarosław Wojtal
Wikariusz: ks. Patryk Nowak
Telefon: 43 676-21-41, 608-406-259

Adres: Batorego 41 , 98-100 Łask
E-mail: faustynalask@protonmail.com

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Bw-Faustyny-Kowalskiej-w-%C5%81asku-101064214887572/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna
Ogłoszenia

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1 VII 1996 r. (abp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowę kościoła rozpoczęto w 2000 r. Kościół budowany według projektu architektów Pawła Marciniaka i Dariusza Witasiaka. 4 października 2009 roku nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego do świątyni (abp Władysław Ziółek) i w tym dniu nastąpiła pierwsza msza w murach nowego kościoła. Kaplica tymczasowa, wybudowana w 1996 r. wg projektu arch. Mirosława Rybaka w 2012 roku została przeniesiona do parafii pw. bł. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim.

Ulice należące do Parafii

Batorego (część), Bohaterów Września, Borowikowa, Cisowa, Chabrowa, Dębowa, Inki-Siedzikówny, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, Leszczynowa, 9 Maja, Podleśna, Orzechowa, Spółdzielcza, Szkolna, Szpitalna, Topolowa, Warszawska (część)
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Ostrów (część) – 0,5 km, Ostrów Osiedle – 0,5, Wola Łaska (część) – 1

Dni powszednie

07:00, 17:30 (w środy i piątki 17:00), 18:00
od 1.01. do Środy Popielcowej
07:00, 16:00

Soboty

07:00, 17:30, 18:00
od 1.01. do Środy Popielcowej
07:00, 18:00

Niedziele i święta

07:30, 09:00, 10:15, 11:30, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 5000
ODPUST: św. Faustyny Kowalskiej, 5 października
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 3, 4, 5 października
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: 2019 r. (bp Marek Marczak)
CMENTARZ GRZEBALNY: –
KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica szpitalna, Łask, ul. Warszawska 48
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, asysta, chór parafialny, schola dziecięca, Bielanki – dzieci Maryi, ministranci
PROBOSZCZOWIE od powstania parafii w 1996 r.:
ks. Jarosław Wojal 1996–
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Grzegorz Sobczak,
ks. Adrian Matuszewski.
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Kinga [Cordia] Mizera CSFN, śluby wieczyste w 2009.
s. Aneta [Paulina] Niewiadomska CPSICM, śluby wieczyste.
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1996–2019, małżeństw 1996–2019,
zmarłych 1996–2019.

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Jarosław Wojtal, mian. 1 VII 1996 tel. 43 676-21-41
Wikariusz: ks. Patryk Nowak, mian. 27 VIII 2016

czynna pn-pt 16:30-19:00

Numer telefonu: 608-406-259

LINK DO FACEBOOKA:

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Bw-Faustyny-Kowalskiej-w-%C5%81asku-101064214887572/

 

Ogłoszenia duszpasterskie

28 czerwca 2020  –  XIII Niedziela Zwykła

Wypominki przed Mszą Św. o g. 11.30.

Godz. 17.30 – nabożeństwo czerwcowe

 1. W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek oraz pierwsza sobota miesiąca.
  W czwartek Msza św. o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne o g. 18.00.
  W piątek Msza św. wynagradzająca od kółek różańcowych o g. 18.00. Spowiedź rano na Mszy św. o g. 7.00, po południu od g. 17.00. W pierwszy piątek miesiąca całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Faustyny. W pierwszą sobotę miesiąca o g. 7.00 Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP, przed Mszą św. godzinki, a po Mszy św. nabożeństwo pierwszosobotnie z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.
 2. Rozpoczyna się czas wakacyjny. Z tej racji w lipcu i sierpniu nie będzie w niedzielę Mszy św. o g. 10.15. Kancelaria w lipcu i sierpniu czynna będzie wieczorem po Mszy św. o g. 18.00, do g. 19.00.
 3. W dniach 25-26 lipca planowana jest męska rowerowa pielgrzymka z naszej parafii na Jasną Górę. Zapisy przyjmowane są w kancelarii parafialnej do dnia 5 lipca. 5 lipca o g. 18.30 w salce przy kruchcie odbędzie się spotkanie organizacyjne, na którym zostaną omówione szczegóły pielgrzymki.
 4. W miniony poniedziałek odbyło się spotkanie z młodzieżą z klas VIII odnośnie przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Osoby, które z różnych powodów nie mogły być obecne, mogą zgłosić gotowość podjęcia przygotowań w kancelarii parafialnej.
 5. Zalecamy stosowanie się do przepisów wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, a dotyczących zasłaniania ust i nosa, o ile nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego i o ile nie ma ku temu przeciwskazań zdrowotnych czy innych.
 6. Nasz kościół pozostaje otwarty codziennie w godz. od 6.30 do 19.00. Zachęcamy do nawiedzania Pana Jezusa w ciągu dnia na indywidualną modlitwę.
 7. Gazety…
 8. Za ofiary złożone na tacę i przy innych okazjach składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

 

 

 

Informacja o sposobie przyjmowania
Komunii św. na rękę

 

W związku z ostatnimi zaleceniami, przekazujemy informację o prawidłowym sposobie przyjmowania Komunii św. na rękę.

Należy złożyć dłonie na krzyż, lewą rękę umieszczając na prawej. Następnie, jak pisze w swoim liście do nas abp Grzegorz Ryś,  „możecie przez moment zachwycić się tym widokiem - Jezusa położonego na waszych dłoniach, a potem prawą dłonią podnieść Go do swoich ust”. Należy to uczynić przed odejściem na miejsce.

 

 

Modlitwa o zaprzestanie rozpowszechniania się epidemii koronawirusa:

 

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus, który dotyka obecnie ludzkość, został jak najszybciej opanowany i nie siał więcej zniszczenia oraz lęku. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.