Parafia Świętej Elżbiety Węgierskiej i bł. O. Anastazego Pankiewicza w Łodzi
Proboszcz: o. Bruno Nocoń OFM
Wikariusz: o. Lucjusz Wilk OFM
Telefon: 42 656-77-74

Adres: Pankiewicza 15, 91-738 Łódź
E-mail: bernardyni@wp.pl

http://www.lodz.bernardyni.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 20 XI 1974 r. (bp Józef Rozwadowski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy w 1932 r., murowany, w stylu modernistycznym, na planie krzyża łacińskiego, wybudowany przez o. Anastazego Pankiewicza OFM wg projektu arch. Wiesława Lisowskiego. Poświęcony 30 X 1932 r. przez bpa Wincentego Tymienieckiego. W 1945 r. kościół został poświęcony poraz drugi, gdyż w czasie wojny Niemcy przechowywali tam konie i dobytek.

Wyposażenie kościoła:
Artystyczną polichromię, wykonaną przez Z. Acedońskiego w 1960 r., zamalowano na biało. Ołtarz główny pw. św. Elżbiety Węgierskiej, św. Franciszka z Asyżu, św. Piotra i z figurą MB Fatimskiej. Ołtarze boczne: św. Antoniego z Padwy, MB Wniebowziętej i bł. o. Anastazego Pankiewicza. Organy klasyczne rozebrano, ze względu na słabą jakość instrumentu. Używane są organy elektronowe. Droga Krzyżowa – wykonana przez artystkę łódzką panią profesor Danutę Wieczorek. Jeden dzwon i sygnaturka.

Ulice należące do Parafii

Boya Żeleńskiego, Bracka – nr 25–55, Brzeska, Chryzantem, Czeremoska, Głowackiego, Harcerska, Libelta, Mostowskiego – 1, Nowopolska, Oblęgorska, Obrońców Westerplatte – 6a i 7, Organizacji WiN – 27–81, Oświatowa, Plater – 1–15/19, Popularna, Produkcyjna, Przemysłowa – 1–28, Reja, Setna, Smutna – nr parz., Sporna – 72–78 i 79–89a, Starosikawska, Staszica, Strykowska – 20–47, Sucharskiego, ks. Ściegiennego, Widok – nr parz., Wojska Polskiego – 81–185 i 82–188, Zmienna

Dni powszednie

06:30, 07:00, 08:00, 15:00 (tylko w piątek), 18:00
w czasie wakacji:
06:30, 08:00, 15:00 /tylko w piątek/, 18:00

Soboty

06:30, 07:00, 08:00, 18:00
w czasie wakacji:
06:30, 08:00, 18:00

Niedziele i święta

jeśli święto przypada w niedzielę:
07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00
cm. św. Wincentego, ul. Smutna - 11:00
szpital kliniczny nr 4 - 14:00

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok.9000

ODPUST: św. Elżbiety Węgierskiej, 17 listopada;
bł. O. Anastazego Pankiewicza, 12 czerwca

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2011 r. (bp Ireneusz Pękalski)
CMENTARZ GRZEBALNY: św. Wincentego á Paulo, 50 ha (300 m)

PLEBANIA: budynek klasztorny wybudowany w latach 1932–1937, murowany, centralne ogrze¬wanie i kanalizacja.
W 1932 r. został erygowany dom zakonny, którego pierwszym przełożonym był o. Anastazy Pankiewicz. W latach 1932–1937 wybudowano klasztor poświęcony 15 V 1938 r. Budynek przeznaczono w części na klasztor a trzy piętra na szkołę. Powołano do życia w 1937 r. męskie prywatne Gimnazjum Ogólnokształcące pod nazwą: Kolgium Serafickie im. św. Antoniego z Padwy. Po II wojnie światowej bernardyni ponownie objęli budynek szkoły. Od 1976 r. trzy piętra budynku klasztornego zajmowało XI Liceum Ogólnokształcące im. Kajki a następnie dzierżawili budynek: Pomaturalna Szkoła Medyczna. Od 1989 r. oddano budynek. Obecnie jest Liceum i Gimnazjum prywatne.

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica cmentarna pw. św. Wincentego á Paulo, ul. Smutna 9
Kaplica w Klinice Dziecięcej, ul. Sporna 36
Kaplica w budynku klasztornym, ul.Pankiewicza 15
Kaplica w gmachu szkoły katolickiej, ul.Pankiewicza 15

FORMY DUSZPASTERSTWA: Franciszkański Zakon Świeckich, Żywy Różaniec, Rycerstwo Niepokalanej, Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”, Parafialny Zespół Charytatywny „Caritas”, Stowarzyszenie Rodzin katolickich, Dzieci Boże, Grupa Modlitwy Ojca Pio, Baldachimiarze – stowarzyszenie Adoracji N. Sakramentu, Asysta parafialna, Ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
o. Paweł Głowala 1972–1977
o. Celestyn Kędziora 1977–1981
o. Leopold Gajda 1981–1983
o. Kazimierz Kowalski 1984–1990
o. Marek Kurpiel 1990–1996
o. Sławomir Zaporowski 1996–2002
o. Metody Kornacki 2002–2008
O. Eugeniusz Kaczor 2008-2011
O. Albert Drożyński 2011-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
o. Malachiasz Makuch OFM, wyśw. 1992 w Kalwarii Zebrzydowskiej

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Gracja Kuszelewicz, 2003, serafitka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1974–2013, małżeństw 1974–2013,
zmarłych 1974–2013

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: o. Bruno Nocoń OFM, mian. 1 VII 2017 tel. 42 656-77-74
Wikariusz: o. Lucjusz Wilk OFM, mian. 1 VII 2017 tel. 42 656-77-74

czynna pn-pt 11:00-12:00  16:00-18:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.