Archidieczja Łódzka

Parafia Świętego Wawrzyńca w Łobudzicach

Proboszcz: ks. Mirosław Simka
Telefon: 44 634-15-15
Adres: Łobudzice Kolonia 12 97-425 Bujny Szlacheckie
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1488 r. (abp gnieźnieński Zbigniew Oleśnicki)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w 1795 r. z fundacji Kazimierza Krzyckiego. Drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, na planie krzyża, którego ramiona tworzą dwie kaplice. Prezbiterium węższe od nawy, zamknięte wielobocznie, przy nim na osi przybudówka, od południowego zachodu zakrystia. Stropy płaskie. Chór muzyczny drewniany, kaplica południowo-zachodnia z falistym szczytem. Dachy dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarze barokowe: główny z przełomu XVII i XVIII w. z krucyfiksem z XVIII w., 2 boczne ołtarze z około połowy XVII w. Kilka rzeźb barokowych przeważnie z końca XVII i pocz. XVIII w. W głównym obraz Matki Boskiej z XVII w. Są liczne wota z poprzednich wieków. Organy piszczałkowe, Droga Krzyżowa, dzwony.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bujny Księże kolonia – 5 km, Bujny Księże wieś 2, Bujny Szlacheckie – 3, Grębociny – 4, Łobudzice, wieś kościelna, Łobudzice kolonia i Nowa Wieś – 0,5, Łobudzice Stara Wieś – 0,5, Marki – 9, Marszywiec – 6, Ostoja Kolonia i wieś – 4, Podwody kolonia – 5, Podwody wieś – 4, Pukawica – 5, Rożniatowice – 7, Sromutka kolonia – 5, Sromutka wieś – 3, Wola Kruszyńska – 5, Wola Kruszyńska kolonia – 6, Wola Rożniatowska – 8, Wygoda – 2