Archidiecezja Łódzka
Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i Świętej Barbary w Bełchatowie
Proboszcz: ks. Stanisław Jaskuła SCJ
Wikariusz: ks. Krzysztof Satoła SCJ, ks. Krzysztof Szlachetka SCJ
Telefon: 44 632-33-11;
Fax: 44 632-33-11w.20

Adres: al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 42, 97-400 Bełchatów
E-mail: belchatow.par@scj.pl

http://sercaniebelchatow.pl/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 15 VIII 1981 r. (bp Józef Rozwadowski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Zewnętrzna bryła przypomina namiot – styl współczesny, projektant arch. Włodzimierz Alwasiak. 24 XII 1987 r. odprawiona została pierwsza msza święta. Konsekrowany 1 VI 1998 r. przez abpa Władysława Ziółka. Zakończenie budowy 18 XII 2003 r.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny (rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego i Maryja pod Krzyżem). Ołtarze boczne – rzeźbione – św. Barbara oraz Święta Rodzina. Kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu przy wejściu do kościoła. Droga Krzyżowa – malowana, ławki, konfesjonały, organy elektroniczne, nagłośnienie, witraże. 3 dzwony (290, 500, 970 kg) umieszczone w wolno stojącej dzwonnicy.

Ulice należące do Parafii

Bema, Chrobrego, os. Dolnośląskie – bl. 101–149, bl. 201–229, bl. 301–341, Edwardów, Jagiełły, Juranda, Ketlinga, Kmicica, Kotarbińskiego, Królowej Jadwigi, Lipowa – nr parz., Łokietka, Męczenników Katyńskich, Michałowskiego, Plater, Sercańska, Sikorskiego, Skłodowskiej-Curie, Skrzetuskiego, Weigla, Wojska Polskiego – nr nieparz., Wołodyjowskiego, kard. Wyszyńskiego, Zagłoby.

Dni powszednie

07:00, 07:30, 18:00

Soboty

07:00, 07:30, 18:00

Niedziele i święta

porządek mszy św. w niedziele i święta:
07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:00, 18:00 i 19:30 (od września do czerwca),
07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 18:00 i 20:00 (lipiec i sierpień )

Kancelaria czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-10:00 i 16:00-18:00,
/w I piątki miesiąca, w uroczystości kościelne i w czasie spowiedzi rekolekcyjnej – kancelaria nieczynna/
Ksiądz Proboszcz urzęduje w kancelarii w środy w godz. 16:00 – 18:00.
tel. (044) 632 33 11 wewn. 14

——————————————-
Konto parafii: Bank PKO B.P. SA O/Bełchatów
Nr r-ku: 60 1020 3958 0000 9302 0068 7970
——————————————-
LICZBA MIESZKAŃCÓW: 18 400

ODPUST: NMP Matki Kościoła, poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego;
św. Barbary, 4 grudnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: niedziela, poniedziałek, wtorek przed Środą Popielcową

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2005 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: (0,5 km) administrowany przez par. Narodzenia NMP

DOM ZAKONNY (PLEBANIA): wybudowany w 1984 r., murowany, kanalizacja, centralne ogrzewanie gazowe.

FORMY DUSZPASTERSTWA: Biuro Radia Maryja, Chór parafialny „A Cappella”, Duszpasterstwo Chorych, Duszpasterstwo Nauczycieli, Grupa Misyjna, Grupa „Nadzieja”, Grupa „Prawda”, Krąg Biblijny, lektorzy, ministranci, Oaza Młodzieży, Oaza Rodzin, Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Sercańskiej Młodzieży, Rycerstwo Niepokalanej, Schola Dziecięca, Sercańska Rodzina Świeckich, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Świetlica środowiskowa „Promyczek”, Żywa Róża, asysta, biblioteka.

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Zygmunt Kilijanek 1981–1982
ks. Stefan Zabdyr SCJ 1982–1991
ks. Stanisław Marek Dadej SCJ 1991–1994
ks. Ryszard Rydlak SCJ 1994–2004
ks. Władysław Ostrowski SCJ 2004–2011
ks. Artur Wójcikowski SCI 2011-2014
ks. Stanisław Jaskuła SCJ 2014-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Jacek Paweł Kusiak, wyśw. 1992
ks. Marek Poryzała, wyśw. 2001

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Jerzy Mordalski SCJ, wyśw. 1998
ks. Przemysław Bukowski SCJ, wyśw. 2007

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Mariola Anna Tyra, służebniczka NMP (Wielkopolskie)
s. Katarzyna Pałunkiszkis, Zgromadzenie Rycerstwa Niepokalanej
s. Kinga Wiącek, Zgromadzenie Rycerstwa Niepokalanej
s. Faustyna Masin, Zgromadzenie Rycerstwa Niepokalanej
s. Arleta Duszyńska, urszulanka
s. Daniela Kulesza, bernardynka
s. Dominika Jurek, klaryska
s. Magdalena Zawadzka, 1996, franciszkanka służ. Krzyża

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych – od 1981 r., małżeństw – od 1981 r.,
zmarłych – od 1981 r.

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Stanisław Jaskuła SCJ, mian. 1 VII 2014, tel. 44 632-65-70
Wikariusze: ks. Krzysztof Satoła SCJ, mian. 1 VII 2015
ks. Krzysztof Szlachetka SCJ, mian. 1 VII 2018

czynna pn-pt 8:00-10:00  16:00-18:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.