Autor: Ewa Ołownia
Wyświetleń: 547
Inspirujący seans filmowy w łaskim kinie "Niebo nie może czekać. Historia Carla Acutisa" 
Udostępnij
12 i 14 września br. łaskie kino stało się miejscem wyjątkowego spotkania z inspirującą duchowością. Film "Niebo nie może czekać. Historia Carla Acutisa" przyciągnął tłumy, na dwóch specjalnych seansach pojawiło się ok. 320 osób.
To niezwykłe wydarzenie zostało zorganizowane dzięki inicjatywie i determinacji księdza Adriana Anielaka, wikariusza parafii św. Faustyny Kowalskiej w Łasku, duszpasterza młodzieży dekanatu Łaskiego.
Pierwszy seans filmowy miał miejsce 12 września i był skierowany głównie do młodzieży z Łasku i okolicznych miejscowości. To była szczególna okazja, młodzi ludzie poznali historię Carla Acutisa, młodego Włocha, który w swoim krótkim życiu osiągnął doskonałość moralną, zbliżył się do Boga i zainspirował wiele osób. Film opowiadał o jego głębokiej wierze, miłości do Eucharystii oraz zaangażowaniu w pomoc potrzebującym.
Przesłanie filmu miało szczególne znaczenie dla młodych widzów, którzy mogli dowiedzieć się, że nawet nastolatek w dżinsach może wpłynąć na świat swoją wiarą i działaniami.
Drugie spotkanie z filmem odbyło się 14 września i było skierowane do wiernych z różnych parafii dekanatu łaskiego. To było ważne wydarzenie, które pobudziło do refleksji na temat altruistycznej postawy Carla Acutisa. Dla wielu parafian było to także spotkanie z duchowieństwem i innymi wiernymi, co umocniło więź wśród lokalnej społeczności kościelnej.
To, co czyniło te seanse filmowe jeszcze bardziej wyjątkowymi, to fakt, że były one możliwe dzięki życzliwości kapłanów z dekanatu łaskiego. To duchowni zrozumieli, jak istotne jest przekazywanie inspirujących treści swoim wiernym i wspólnie sfinansowali projekcje filmu.
 Ksiądz Adrian Anielak, który był inicjatorem i organizatorem tych wydarzeń, wykazał się ogromnym zaangażowaniem i oddaniem w przekazywaniu duchowych przesłań. Jego praca duszpasterska, zwłaszcza wśród młodzieży, była kluczowym elementem sukcesu tych seansów.
Film "Niebo nie może czekać. Historia Carla Acutisa" jest nie tylko opowieścią o jednym chłopcu, ale także przypomnieniem, że wiara, miłość do bliźniego i zaangażowanie w dobro drugiego człowieka mogą zmieniać świat. Te seanse filmowe były nie tylko wyjątkową okazją do obejrzenia filmu, ale również do refleksji nad własnym życiem i drogą duchową.-,,autostradą do Nieba!!”
Udostępnij