Autor: Kuria Metropolitalna Łódzka
Wyświetleń: 10416
Zarządzenie arcybiskupa metropolity dotyczące I. Komunii Świętych i Sakramentu Bierzmowania

ARCYBISKUP
METROPOLITA ŁÓDZKI

Łódź, dnia 31 marca 2020 roku
Abp–1.1-272/2020

Zarządzenie

W związku z panującym stanem epidemii postanawiam:

  1. terminy I. Komunii świętej w parafiach należy przenieść na czas ustania zagrożenia; wcześniej możliwe jest organizowanie I. Komunii świętej dla pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny (przy przestrzeganiu limitu 5 uczestników liturgii). Do Księdza Proboszcza i Rodziców należy ocena przygotowania dziecka do tego wydarzenia;
  2. zaległe terminy bierzmowania - po ustaniu epidemii - należy ustalić z Księżmi Biskupami

 

+ Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki

Ks. dr Zbigniew Tracz
Kanclerz