Archidiecezja Łódzka
Wejdźmy w Wielki Post z Marią Vadią
07:59 | 26.02.2020 | Wyświetleń: 412 | Autor: Mocni w Duchu

Maria Vadia, amerykańska misjonarka i charyzmatyczka ponownie przyjeżdża do Polski. Wygłosi konferencję i poprowadzi modlitwę podczas spotkania, które odbędzie się już w niedzielę 1 marca po Mszy Świętej o godz. 18  w kościele oo. jezuitów w Łodzi (ul. Sienkiewicza 60).

Pierwsze spotkanie z Marią Vadią w 2015 roku zgromadziło 3500 osób. Ta „Boża” kobieta jest wiarygodnym świadkiem tego, jak uwielbienie może zmienić życie człowieka. Trudne wydarzenia z jej życia, np. bankructwo, załamałyby niejednego. A jednak dzięki pełnej radości i zaufania relacji z Jezusem, Maria doświadczyła niespodziewanych zwrotów akcji i wielu błogosławieństw w swojej rodzinie. Założyła oddział Magnificat w Miami, „Jezus jest Panem” – posługę dla kobiet katolickich. Jest również związana z Domem Chwały w Miami, będącym bezpiecznym schronieniem dla ofiar handlu ludźmi. Prowadzona przez Ducha Świętego, fundacja Marii pomaga Pigmejom w budowie nowych domów w Kabale w Ugandzie.

Jako założycielka fundacji Chwała Boża, Maria wypełnia zobowiązanie, aby Jezus był znany wszystkim narodom poprzez głoszenie Ewangelii w mocy Ducha Świętego. Jej pragnieniem jest, aby ujrzeć Kościół Katolicki przywrócony do piękna Oblubienicy Chrystusa ze znakami i cudami. Maria i jej zespół, pomaga wiernym Pana wchodzić w głębsze uwielbienie i doświadczać chwały Bożej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.