XV Festiwal „Nocne Śpiewanie” | Piotrków Trybunalski
09:08 | 03.09.2019 | Wyświetleń: 704 | Autor: Antoni Zalewski

XV Festiwal „Nocne Śpiewanie” rozpoczniemy w niedzielę 22 września 2019 r. o godz. 17:30 koncertem GRZEGORZA TOMCZAKA.

Następnym wydarzeniem Festiwalu będzie koncert MARCINA JANUSZKIEWICZA pt. „Osiecka po męsku”.

W środę 2 października 2019 r. o godz. 19:00 odbędzie się kolejny „Podwieczorek z gwiazdą!. Tym razem naszym gościem będzie znany muzyk a jednocześnie gwiazda radia i telewizji MAREK PIEKARCZYK. Spotkanie poprowadzi znany z łódzkiej telewizji, dziennikarz muzyczny – Leszek Bonar.

Zespołu bluesowego GODZINA DO ŚWITU będziemy mogli posłuchać w sobotę 5 października 2019 r. o godz. 19:00.

Na występ CORO DESICO & BRASS PROJECT zapraszamy w piątek 11 października 2019 r. o godz. 19:00.

 Na zakończenie Festiwalu w sobotę 12 października 2019 r. o godz. 19:00 wystąpi zespół CZERWONY TULIPAN.

UWAGA!

Od czwartku 5 września można zgłaszać się do Biura Centrum idei „Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rycerska 3 (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 10:00–15:00) po bezpłatne wejściówki, gwarantujące numerowane miejsca siedzące na poszczególnych koncertach w ramach XV Festiwalu „Nocne Śpiewanie”.

Szczegóły festiwalu oraz zapowiedzi wydarzeń CiKD dostępne są na plakatach oraz stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.