Archidiecezja Łódzka
Marsz dla życia i rodziny przeszedł ulicami Łodzi
18:12 | 09.06.2019 | Wyświetleń: 2542 | Autor: ks. Paweł Kłys

Setki osób wzięło udział w łódzkim Marszu dla życia i rodziny, który już po raz kolejny przeszedł przez centrum Łodzi. Podobnie jak w ubiegłym roku, wielkie święto rodziny rozpoczęła Msza Święta w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Placu Kościelnym.

W liturgii, której przewodniczył ks. Marcin Majsik – diecezjalny moderator Ruchu Światło – Życie uczestniczyły rodziny z dziećmi, studenci, seniorzy oraz Siostry Salezjanki wraz z dziećmi z Ochronki Bałuckiej oraz Siostry Antonianki z Domu Samotnej Matki w Łodzi.

W homilii, którą wygłosił ks. Marek Borowski – kustosz Sanktuarium Świętości Życia, wskazał na to, że ten – organizowany po raz kolejny w Łodzi Marsz dla życia i rodziny świadczy o tym – że jesteśmy ludem żywym, ludem dynamicznym. Apostołowie w Wieczerniku byli przestraszeni, przerażeni, trochę się zamknęli, czuwali, ale to, co się z nimi stało – co zrobił z nimi Duch Święty – przemienia ich życie. Ten dynamizm, to wyjście – zupełnie nowa jakość życia. Idą w ten świat. My nie możemy spać jak apostołowie w Ogrójcu. My nie możemy siedzieć na kanapie – jak mówił papież Franciszek. My nie możemy szukać wygodnego, banalnego, łatwego życia – bo to do niczego nie prowadzi. Chrześcijanie to ci, co się modlą. To ci, co żyją, co kochają, co działają, ale żeby to robić trzeba mieć Ducha Świętego, ale by Go mieć – trzeba o Niego prosić. To On nas uzdolni do wymarszu, do promocji tego, że jesteśmy ludźmi szczęśliwymi – bo żyjemy! – tłumaczył kaznodzieja.

Po zakończeniu liturgii w kolorowym pochodzie z balonami, hasłami promującymi rodzinę przy dźwiękach orkiestry, wyruszył łódzki Marsz dla życia i rodziny, który przeszedł z Placu Kościelnego do Parku Julianowskiego.

– Jesteśmy na Marszu, ponieważ chcemy zamanifestować, że jesteśmy za życiem, za pełną rodziną, gdzie jest mąż, żona i dzieci. Chcemy także zaprezentować to, że jesteśmy w takiej rodzinie szczęśliwi. – tłumaczy Paulina Sankowska.

– Bierzemy udział w Marszu dla życia, ponieważ ochrona życia jest dla nas bardzo ważna. – mówi Zbigniew Skrzypek. – Chodzimy na Marsz od kilu lat, tak więc jest to kontynuacja tego, co wcześniej, a że teraz jest coraz więcej zagrożeń – atakowany jest Kościół i rodzina -tak więc chcemy zamanifestować to, co jest dla nas ważne. To także nasze świadectwo wobec naszych dzieci, które już są dorosłe. – dodaje Dorota Skrzypek.

– Idziemy na Marsz, ponieważ bliskie są nam wartości takie jak: Bóg, rodzina, Ojczyzna. To dla nas bardzo ważne, dlatego tutaj jesteśmy. – podkreśla Agnieszka Siwiak.

Marsz zakończył piknik rodzinny w Parku Julianowskim. W organizację tegorocznego łódzkiego Marszu dla życia i rodziny włączyła się Fundacja Życie oraz Pallotyńskie Sanktuarium Świętości Życia.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.