Archidiecezja Łódzka
Zgierz: wizytacja kanoniczna w parafii MB Dobrej Rady
10:10 | 05.04.2019 | Wyświetleń: 1058 | Autor: Antoni Zalewski

Wizytacja kanoniczna to czynność apostolska, swoisty znak łaski oraz działalność Ducha Świętego. Łacińskie słowo visito oznacza: odwiedzać, pokazywać, zjawiać się, dać się widzieć, oglądać, wizytować, wyświadczać łaskę, wspierać. Często termin „wizytacja” w tekstach biblijnych odnosi się do działania Boga względem Narodu Wybranego. Nowy Testament ukazuje Chrystusa w spotkaniach z ludźmi jako dobrego pasterza, lekarza czy nauczyciela zatroskanego o Lud Boży. Apostołowie Chrystusa, jako Jego następcy sami odbywali wiele podróży, by odwiedzić nowe gminy chrześcijańskie i głosić Dobrą Nowinę. Wizytacja kanoniczna odbywa się raz na pięć lat i wynika  z przepisów prawa kanonicznego.

 W  naszej parafialnej wspólnocie dniach 23—24  marca  2019 roku gościliśmy  Księdza Marka Marczaka-biskupa pomocniczego Archidiecezji Łódzkiej. Był to piękny czas ubogacony obecnością Apostoła naszych czasów, który krzepił wiernych swoim słowem. Wspólnie z  wiernymi  przeżywał radość chrześcijańskiej wiary. Słuchał   o radościach ,  naszych  troskach ,   modląc się  prosząc Boga o dar łaski dla nas  oraz  udzielał  błogosławieństwa . Ksiądz biskup przybył na wizytacje kanoniczna   jako gospodarz  Archidiecezji  Łódzkiej  dlatego   wcześniej zapoznał się   z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii.  Odbyły się tez  wizyty duszpasterzy w  10 placówkach oświatowych , które są na terenie parafii  aby zapoznać się z przebiegiem   katechizacji  dzieci i młodzieży.

Wizytacja rozpoczęła się od spotkania  ks. biskupa z  katechetami , księżmi , zapoznania z pracą
w kancelarii parafialnej, ministrantami oraz  liderami grup parafialnych. Podczas spotkania liderzy przedstawiali swoje działania i przekazywali sprawozdania na piśmie ks. biskupowi.

 23 marca o godz. 18.00  podczas Eucharystii biskup udzielił stuosobowej grupie  młodzieży sakramentu bierzmowania. Uświadomił młodzieży ,że przyjmując sakrament bierzmowania  wkraczają na niełatwą drogę wierności Chrystusowi. Zachęcał aby nie wstydzili się  Jezusa i szli z Jego nauką , aby byli świadkami  Chrystusa. W swoim działaniu wybierali to co jest Bożą wartością i w stronę Boga ich prowadziło. Prosząc obecnych  podczas Eucharystii o modlitwę  w intencji bierzmowanych , aby dary Ducha Świętego, które otrzymali  nigdy w nich nie zostały wygaszone.

W Eucharystii uczestniczyli księża z Dekanatu Zgierskiego wraz z  ks. Dziekanem Andrzejem Chmielewskim

24  marca w niedzielę ks. biskup modlił się z nami podczas  Mszy świętych ogodz.10.00 ,11.30, i 13.00 sprawował Eucharystię, głosił Słowo Boże, udzielał błogosławieństwa, wskazywał drogowskazy do dalszego naszego działania.

Podczas Mszy Świętej o godz.10.00 parafianie powitali biskupa w naszej parafii a  ks. proboszcz Andrzej Blewiński złożył sprawozdanie z działalności duszpasterskiej, gospodarczej parafii.

Obecność biskupa uświadamia nam ze Kościół potrzebuje naszej modlitwy, naszego osobistego nawrócenia i dojrzałej silnej wiary. Pasterz wskazywał ze zmieniając nasze serce, zmieniając siebie zmieniamy oblicze naszej parafii, miasta
i świata. Zachęcał do stosowania    praktyk wielkopostnych : modlitwy, postu i jałmużny oraz aby Eucharystię odczytywać jako osobiste spotkanie z Bogiem.

Na zakończenie  Mszy Świętej ks. proboszcz Andrzej Blewiński oraz parafianie  podziękowali   biskupowi za obecność wśród nas. Za sprawowane    Eucharystii, słowo pasterskie skierowane do każdego z nas podczas niedzielnych Mszy Świętych , udzielenie  sakramentu bierzmowania  naszej młodzieży ,  modlitwę  w naszej intencji , drogowskazy do dalszego działania w naszej  lokalnej winnicy  oraz za trud kanoniczny  naszej parafii.

Po zakończeniu Eucharystii ks. biskup udał się do ,, Care ‘’ Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej aby tam wspólnie z chorymi odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia i udzielić Bożego Błogosławieństwa pacjentom oraz personelowi. Pacjenci nie kryli radości z wizyty księdza biskupa wśród nich oraz dziękowali za  słowo pasterskie skierowane do nich i modlitwę w ich intencji.