Archidiecezja Łódzka
„Dialogi w katedrze” – wszystkie pytania i odpowiedzi
08:42 | 01.04.2016 | Wyświetleń: 14615 | Autor: Antoni Zalewski

Duże zainteresowanie "Dialogami w katedrze" zachęciło nas do przygotowania zestawienia wszystkich kwestii poruszanych w ich trakcie. W poniższej informacji znajdą Państwo wszystkie pytania i odpowiedzi abpa Marka Jędraszewskiego z dotychczas zorganizowanych spotkań.

Dialogi w katedrze – 2016

19.11. – Troska o środowisko naturalne
14.10. – Kościół wobec życia politycznego
15.09. – Codzienna modlitwa: wartości i trudności
10.06. – Uczynki miłosierdzia w codziennym życiu
13.05. – O Objawieniach Maryjnych
22.04. – Kościół wobec małżeństw osób rozwiedzionych
11.03. – O okultyzmie i wróżbiarstwie
12.02. – O tożsamości płciowej
08.01. – Kościół wobec „in vitro”

Dialogi w katedrze – 2015

11.12. – Patriotyzm
14.11. – Wierność małżeńska
09.10. – Obecność Krzyża
18.09. – Kościół i sprawy społeczne
12.06. – Troska o pokój
08.05. – Młodzież: uczucia i wybory
10.04. – Walka z nałogami
13.03. – O grzechu i nawróceniu
13.02. – Życie konsekrowane
09.01. – Poszukiwanie prawdy

Dialogi w katedrze – 2014

12.12. – Sumienie
14.11. – Starość
10.10. – Troska o ubogich
12.09. – Ateizm
13.06. – Moje miejsce w Kościele
09.05. – Rola kobiety i matki
04.04. – Wolność
14.03. – Godność pracy ludzkiej
21.02. – Poszanowanie ludzkiego ciała
10.01. – Ojcostwo

Dialogi w katedrze – 2013

13.12. – Wiara i godności człowieka
08.11. – Wiara i życie wieczne
11.10. – Wiera i Miłosierdzie Boże
13.09. – Wiara i wychowanie
14.06. – Wiara i Eucharystia
10.05. – Wiara i rodzina
12.04. – Wiara i kultura
08.03. – Wiara i modlitwa
08.02. – Wiara i cierpienie
11.01. – Wiara i rozum

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.