Abp Jędraszewski świątecznie do internautów
23:30 | 30.03.2013 | Wyświetleń: 570

"Radością Zmartwychwstania musimy się dzielić z innymi i poprzez nią odróżniać od świata, który staje się coraz bardziej pogański" - mówi abp Marek Jędraszewski w życzeniach dla internautów. "Niech zadanie głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom stanie się treścią rozpoczynającego się właśnie okresu paschalnego" - podkreśla metropolita łódzki.

Abp Jędraszewski przypomina słowa drugiej prefacji wielkanocnej, mówiącej o tym, że zmartwychwstanie Chrystusa jest „zadatkiem naszego zmartwychwstania”. „Życzę wszystkim, aby mogli przeżyć te święta właśnie w duchu wielkiej radości i chwały na cześć zwycięskiego Pana, który swoim powstaniem z grobu pokonał moce zła, śmierć i grzech. Więcej – dał nam nadzieję (i gwarancję dla niej), że nasze życie raz poczęte nie kończy się z chwilą śmierci biologicznej, ale trwa na wieczność całą” – mówi pasterz Kościoła w Łodzi.”To wielka radość, którą musimy się dzielić, poprzez którą musimy odróżniać się od świata, który staje się coraz bardziej pogański, to znaczy zamykający się w świecie materializmu i przemijalności” – dodaje metropolita łódzki.

Hierarcha życzy internautom „pięknych i pełnych radością świąt”, które „muszą być naznaczone także piętnem realizmu”. „Dlatego, że Chrystus, zanim zmartwychwstał, przeszedł przez cierpienie, mękę i śmierć. To jest prawda o Nim i to jest prawda i o każdym z nas. Ale On swoim zmartwychwstaniem pokazał nam zupełnie nowe horyzonty tego, do czego zmierza ludzkie życie” – zauważa abp Jędraszewski. „Odnowienie tej wiary, pogłębienie miłości do Boga za jego zbawcze dzieło i wzmocnienie nadziei, niech stanie się treścią naszych świąt i ich przeżywania” – mówi metropolita łódzki.
Przypomina też słowa życzeń, jakie papież Franciszek skierował do kardynałów w trakcie pierwszej mszy świętej po wyborze. Ojciec Święty mówił wtedy, że trzeba iść w światłości Pana, budować Kościół, który od samego początku jest wznoszony na fundamencie, którym jest Chrystus i dawać temu świadectwo. „Trzeba iść na cały świat i głosić Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę wszystkim narodom. I właśnie dlatego chrzcić ludzi. To zadanie, bardzo konkretne, niech stanie się dla nas treścią rozpoczynającego się właśnie okresu paschalnego” – kończy życzenia abp Jędraszewski.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.