Zmarł ks. Bogdan Dziwosz
12:28 | 20.03.2012 | Wyświetleń: 1960

Zmarł ks. Bogdan Dziwosz, protonotariusz apostolski i wieloletni proboszcz par. Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi. Żył 78 lat, z czego 54 jako kapłan. Pogrzeb odbędzie się w piątek, 23 marca.

Pogrzeb rozpocznie się mszą świętą w kościele parafialnym Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi w piątek 23 marca o godz. 12.00, po czym nastąpi przewiezienie zwłok na cmentarz katolicki św. Józefa w Łodzi przy ul. Ogrodowej.

Bogdan Dziwosz urodził się 22 listopada 1934 roku w Sosnowcu. Święcenia kapłańskie przyjął 2 lutego 1958 w Rzymie, gdzie podjął studia muzyczne. 20 czerwca 1961 roku został magistrem śpiewu gregoriańskiego, a 22 czerwca 1964 – magistrem kompozycji. W łódzkiej kurii był cenzorem publikacji religijnych, przewodniczącym Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej oraz Komisji ds. Kultu Maryjnego i Sanktuariów. Przez wiele lat był proboszczem i kustoszem Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi.
Po przejściu na emeryturę wciąż był aktywny, m.in. prowadził stronę internetową, na której zamieszczał informacje historyczne i statystyczne dotyczące archidiecezji łódzkiej.
16 lutego 1996 roku został kanonikiem Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej, 27 lutego 1996 – prałatem honorowym, a 5 kwietnia 2000 – protonotariuszem apostolskim.

Łódzcy księża wspominają ks. Dziwosza:


KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.