Wiara jest też kulturą
20:11 | 29.09.2010 | Wyświetleń: 428
Wiara jest też kulturą

„Wiara jest też kulturą” te słowa Jana Pawła II stały się inspiracją nowego cyklu spotkań muzyczno-kulturalnych w parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi.

Celem spotkań z wiernymi jest nie tylko prezentacja kultury chrześcijańskiej, ale także tworzenie żywej wspólnoty parafialnej. „Chodzi o to, żeby przez propagowanie kultury, słowa i wartości prowadzić ludzi do Pana Boga i budować parafię jako wspólnotę żywą i życiodajną” tłumaczy proboszcz parafii ks. Andrzej Ścieszko.

Organizatorzy podczas spotkań z wiernymi chcieliby zaprezentować różnorodną muzykę chrześcijańską od klasycznej, poprzez rockową a kończąc na hip-hopowej. W planach jest także kolaż słowno-muzyczny. „Chcemy promować młodych ludzi. Rynek muzyczny jest bardzo specyficzny, szczególnie jeżeli chodzi o muzykę chrześcijańską. Jest to gałąź bardzo niszowa. Trzeba szukać i wyciągać tych ludzi, aby mieli szansę zaprezentować swoją pracę i swoją pasję do muzyki” tłumaczy pomysłodawca projektu p. Michał Mielczarek.

Na inauguracyjnym koncercie swoją muzyczną pasję prezentować będzie łódzki zespół „The Gospel Time”. Grupa studentów i absolwentów łódzkich uczelni to przede wszystkim spontaniczność i żywiołowość. „Jest to grupa młodych ludzi zafascynowanych muzyką gospel. Czekamy na przekazanie pewnych idei oraz wrażeń estetycznych i słuchowych. Koncert zapowiada się bardzo ciekawie” zachęca p. Michał Mielczarek.

Koncerty i spotkania planowane są w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po wieczornej Mszy świętej. „Chcemy wyjść do naszych parafian. Chcemy stworzyć parafię żywą, żeby ludzie mieli poczucie, że to oni ją budują. To oni tworzą klimat i atmosferę” przekonuje p. Michał Mielczarek.

Koncert chóru „The Gospel Time” odbędzie się już w niedzielę (3 października) o godzinie 19.00 w par. Najświętszej Eucharystii w Łodzi.

Patronem medialnym cyklu jest Radio Plus Łódź.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.