Archidiecezja Łódzka
Nawet 100 tys. młodzieży może przyjechać na Lednicę
12:30 | 14.05.2009 | Wyświetleń: 314
Nawet 100 tys. młodzieży może przyjechać na Lednicę

Czas i jego znaczenie w życiu chrześcijanina – to główny temat XIII Ogólnopolskiego Spotkania Młodzieży na Lednicy między Poznaniem i Gnieznem. Na największym w Europie spotkaniu ewangelizacyjnym 6 czerwca spodziewanych jest nawet 100 tys. młodzieży – poinformował w Warszawie na konferencji prasowej w siedzibie Episkopatu Polski pomysłodawca Lednicy o. Jan Góra OP.

Głównym tematem XIII Ogólnopolskiego Spotkania Młodych jest czas i jego znaczenie w życiu chrześcijanina. „Czas jest największym darem Boga. To jest pierwszy warunek przykazania miłości. Jak nie masz czasu dla drugiego człowieka, to nie jesteś prawdziwym chrześcijaninem” – napisał o. Góra w specjalnym telegramie do młodzieży.

Dlatego na Lednicy jej uczestnicy chcą rozmawiać o cenie czasu we współczesnym świecie, roli czasu w życiu chrześcijanina oraz o relacjach „chronos” – czasu mechanicznego i „kairos” – czasie danym człowiekowi przez Boga.

Najważniejszy – zdaniem o. Góry – jest jednak wybór Chrystusa jako Zbawiciela. – To jest fundament tego spotkania, z niego rodzi się wszystko inne, w tym entuzjazm młodzieży – mówił dominikanin.

Symbolem głównego tematu Lednicy będzie brewiarz, rozdawany uczestnikom spotkania. „Brewiarz to liturgiczna modlitwa czasu, najlepiej odda to, co ważne w chrześcijańskim zrozumieniu czasu” – powiedział o. Góra.

Dominikanin od kilku miesięcy zbiera środki na druk brewiarza. Potrzeba 400 tys. zł. Akcję poparli polscy biskupi, którzy podczas marcowej Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie zebrali 7 tys. zł. Z kolei biskup tarnowski Wiktor Skworc wsparł akcję 10 tys. zł ze sprzedaży najstarszego samochodu w kurii.

Na tegoroczną Lednicę przyjedzie ok. 80 tys. młodzieży, ale – zdaniem o. Góry – spodziewanych jest nawet 100 tys. młodych. Dominikanin nazwał Lednicę prawdopodobnie największym, „cyklicznym zgromadzeniem w świecie chrześcijańskim”.

Udział w spotkaniu potwierdzili także m.in. Prymas Polski kard. Józef Glemp, kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich oraz arcybiskupi Józef Życiński, Stanisław Gądecki i Henryk Muszyński.

„Będzie to prawdopodobnie ostatni udział Prymasa w Lednicy, ale jest w tym coś pięknego, że stary ksiądz Prymas chce być z młodzieżą” – powiedział o. Góra.

Jak powiedział o. Góra, z młodzieżą ma się spotkać także bp Stanisław Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. „Biskup o takim nazwisku najbardziej wymownie opowie o czasie” – dodał o. Góra.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00. Niecałą godzinę później uroczystą procesją zaprezentują się wszystkie rezydujące w Polsce rodziny franciszkańskie, które w tym roku świętują 800. rocznicę powstania zakonu. „Bracia św. Franciszka przybędą liczniej, by zaznaczyć swoją obecność w naszej historii” – mówił o. Góra.

Następnie odbędzie się „Misterium o Czasie”, wraz z symboliką przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, przygotowane przez Balet Opery Poznańskiej. Towarzyszyć mu będzie uroczyste wniesienie Lednickiej Księgi Psalmów, barwne korowody aniołów na szczudłach, tańce i muzyka.

O godz. 19.00 delegacje młodych ludzi z różnych krajów Europy oraz młodzież polska dokonają, każdy w swoim języku narodowym, aktu wyboru Chrystusa.

Po wieczornej Eucharystii pod przewodnictwem Prymasa Glempa i z homilią abp. Życińskiego, o godz. 21.37 nastąpi „Godzina Jana Pawła Wielkiego” z uroczystym wniesieniem brewiarza Jana Pawła II, który o. Góra otrzymał od kard. Stanisława Dziwisza.

Następnie franciszkanie w formie spektaklu przypomną historię życia i nawrócenia św. Franciszka. – Chcemy pokazać, że był nie tylko miłośnikiem zwierząt, jak się go najczęściej przedstawia, ale i rycerzem, mistykiem, pokutnikiem – powiedział o. Adam Pyza OFMConv.

O północy odbędzie się symboliczne przejście przez Bramę III Tysiąclecia.

Na Lednicę jej uczestników zawiozą autokary „Święty Wojciech” i pociąg „Święty Jacek”. Pociąg już po raz trzeci uruchomi PKP Intercity, a jego nazwa nawiązuje do postaci żyjącego w XIII wieku założyciela polskich dominikanów – św. Jacka Odrowąża. Skład wyruszy z Przemyśla i przez Kraków, Wrocław oraz Poznań podąży do stacji Lednogóra w pobliżu Lednicy. Bilety w obydwie strony kosztują 79 zł.

Z kolei PPKS w Warszawie uruchomi 10 specjalnych autokarów o nazwie „Ekspres Święty Wojciech”. Przewiozą one prawie pół tysiąca osób na trasie Warszawa-Płock-Włocławek-Gniezno-Lednica. Bilet w obie strony przejazdu będzie w cenie 49 zł.

Tydzień po Spotkaniu Młodych na Lednicy po raz drugi odbędzie się Lednica Malucha. Z kolei na 5 września planowana jest Lednica Seniora, a na 12 września – Lednica Motocyklistów.

Oficjalna strona internetowa XIII Ogólnopolskich Spotkań Młodych nad Lednicą: www.lednica2000.pl/2009

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.