Archidiecezja Łódzka
Il Giornale ujawnia szczegóły pielgrzymki Benedykta XVI do Ziemi Świętej
11:28 | 10.02.2009 | Wyświetleń: 248
Il Giornale ujawnia szczegóły pielgrzymki Benedykta XVI do Ziemi Świętej

Znany jest już szczegółowy program pielgrzymki Benedykta XVI, choć sama podróż nie została jeszcze ogłoszona z powodu niepewnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Pisze o tym dziś w „Il Giornale” watykanista gazety, Andrea Tornielli.

Pielgrzymka będzie prawie identyczna jak ta, którą w marcu 2000 odbył Jan Paweł II. Jedyną nowością będzie wizyta papieża w meczecie w Jordanii, od której, podobnie jak jego poprzednik, Benedykt XVI rozpocznie swoją podróż. Ma do niej dojść w dniach 8-15 maja br. Oczywiście, jak się zastrzega Tornielli, jeżeli pozwoli na to sytuacja. Przede wszystkim, jeżeli nie dojdzie do nowych starć w Strefie Gazy, która wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie znajdzie się na trasie pielgrzymki.

8 maja Benedykt XVI przybędzie do Ammanu. Następnego dnia będzie na górze Nebo, skąd widać całą Ziemię Obiecaną. 9 maja odwiedzi także meczet w stolicy Jordanii. 10 maja odprawi Mszę św. na miejscowym stadionie, a potem będzie w miejscu chrztu Jezusa na brzegu Jordanu.

11 maja papież przybędzie do Izraela. Jeszcze tego samego dnia, po spotkaniu z prezydentem Szymonem Peresem, Benedykt XVI uda się do Instytutu Yad Vashem. Jak twierdzi Tornielli, „Stolica Apostolska ma nadzieję, że do tego czasu zmieniona zostanie tabliczka pod znajdującym się tam portretem Piusa XII”, przedstawiająca go jako „nieczułego na dramat prześladowania Żydów”. Gdyby tak się nie stało, dodaje watykanista mediolańskiego dziennika, „nie będzie to jednak przeszkodą w złożeniu wizyty w Instytucie Pamięci o Holokauście”, choć wówczas najprawdopodobniej Benedykt XVI „ominie ten pawilon”.

12 maja, po spotkaniu z Wielkim Muftim Jerozolimy, papież będzie pod Ścianą Płaczu, następnie odwiedzi Wieczernik i będzie gościem obu wielkich rabinów Izraela. Program tego dnia przewiduje jeszcze Mszę św. w Dolinie Jozafata, w pobliżu Gaju Oliwnego.

13 maja Benedykt XVI będzie gościem Autonomii Palestyńskiej. Spotka się z prezydentem Mahmudem Abbasem, odprawi Mszę św. na Placu Żłóbka, a popołudniu odwiedzi obóz uchodźców palestyńskich.

14 maja papież będzie w Galilei, a więc w Nazarecie.

Przed odlotem do Rzymu Benedykt XVI nawiedzi bazylikę Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.