Archidieczja Łódzka

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Łodzi

Proboszcz: ks. Bogdan Marciniak
Wikariusz: ks. Jacek Majbrodzki CSMA
Telefon: 42 646-04-40
Adres: Rolnicza 25 93-328 Łódź
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 14 V 1989 r. (bp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy w 1996 r. Kościół w stanie surowym, architektura współczesna wg projektu architektów Marka Grymina i Mirosława Rybaka.

Wyposażenie kościoła:
W ścianie ołtarzowej witraż Chrystusa Zmartwychwstałego, nad chórem witraż Zesłania Ducha Świętego oraz 20 witraży w nawie głównej przedstawiające Świętych Pańskich i w nawach bocznych 16 witraży przedstawiających sceny biblijne z życia Naszego Pana.

W głównej nawie na suficie znajduje się 5 polichromii ukazujących sceny ze Zmartwychwstania Pana.

W prezbiterium umieszczono stały ołtarz, ambonę i chrzcielnicę.

W lewej nawie umieszczono ołtarz Jezusa Miłosiernego, a w prawej nawie ołtarz Matki Bożej Pogodnej.

Ulice należące do parafii

Bałtycka, Bronisławy, Chłodnikowa, Codzienna, Ideowa, Ireny, Klasowa, Kominowa, Komorniki, Konopnickiej, Kurczaki – od nr 42 i 81 do końca, Kwartalna, Lotna, Ogniskowa, Piesza, Płaska, Powtórna, Rolnicza, Sąsiedzka, Społeczna, Strażnicza, Studzienna, Szumna, Świetna, Torowa,Warneńczyka, Wigilijna, Witolda, Zygmunta – 51–87 i 64–80,