Archidieczja Łódzka

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kolumnie

Proboszcz: ks. kan. Jacek Kubis
Wikariusz: ks. Wojciech Błaszczyk (jr)
Telefon: 43 675-42-36
Adres: Letnia 15/17 98-100 Łask-Kolumna
Strona internetowa: parafiakolumna.pl
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 8 II 1949 r. (bp Michał Klepacz)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół stary – wybudowany przez Niemców w 1942 r. – przystosowany na salę zebrań. Kościół nowy – budowę rozpoczęto 22 VI 1981 r. Projekt kościoła w pierwotnej wersji przygotował zespół architektów w składzie: Mariusz Gaworczyk, Leszek Łukoś, Ludwik Mackiewicz. Realizowany jest projekt zmodyfikowany przez zespół w składzie: Piotr Filipowicz, Janusz Frey, Mirosław Rybak. Zakończenie budowy w 2003 r. Konsekrowany 30 V 2004 r. przez abpa Władysława Ziółka.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny, 2 ołtarze w kaplicach bocznych , Droga Krzyżowa, chrzcielnica, konfesjonały, dzwony

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Barycz – 3 km, Orpelów – 2, Poleszyn – 4, Wronowice (do torów) – 2, Osiedle Wronowice – 0,5 km, Ostrów (nry od 1 - 17) - 5 km