Parafia Trójcy Przenajświętszej w Pabianicach
Proboszcz: ks. kan. Jerzy Rzepkowski
Wikariusz: ks. Sławomir Górski, ks. Rafał Wójcik
Telefon: 42 226-47-77

Adres: Popławska 22/24, 95-200 Pabianice
E-mail: pabianice-trojcy@archidiecezja.lodz.pl

O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Ulice należące do Parafii

ul. Bugaj od ul. "Grota" Roweckiego; ul. Drewnowska; ul. Gawrońska; ul. Popławska; ul. "Grota" Roweckiego - od nr 9 do 21; ul. Smugowa od ul. Waltera Janke; ul. J. Wajsówny; ul. Waltera Janke od nr 44 do 58.

Dni powszednie

07:00, 17:30, 18:00

Soboty

07:00, 17:30, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 13:00 (od IX do V), 18:00, 20:00 ( od VI do VIII)

Data erygowania 1. IX. 1998 r.
Odpust: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Poświęcony 21 października 2007 r. przez ks. abpa Władysława Ziółka, Metropolitę Łódzkiego.

Obsada personalna

Proboszcz: ks. kan. Jerzy Rzepkowski, mian. 31 VIII 2000 tel. 42 227-14-44
Wikariusze: ks. Krzysztof Rybicki, mian. 27 VIII 2005, tel. 661 372 609
ks. Rafał Wójcik, mian. 28 VIII 2018
ks. Sławomir Górski mian. 29 VIII 2020

 

czynna pn-pt 9:00-11:00 16:00-17:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.