Archidieczja Łódzka

Parafia ŚWIĘTEJ URSZULI DZIEWICY I MĘCZENNICY I JEDENASTU TYSIĘCY DZIEWIC W STROŃSKU

Proboszcz: ks. kan. Tadeusz Gielec
Wikariusz: ks. Adam Dzierżanowski
Telefon: 43 823-19-10
Adres: Strońsko 98-161 Zapolice
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XIII w. (abp gnieźnieński Jan Pełka)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół murowany, w stylu romańskim. Budowa orientowana, murowana z cegły w układzie wendyjskim, jednonawowa, z wyodrębnionym prezbiterium zamkniętym apsydą. Obiekt znacznie przebudowany w 1458 i 1726 r. Boczne mury pierwotnej nawy i prezbiterium nadmurowane na przełomie XVI i XVII w. W 1726 r. zachodnią ścianę szczytową nawy wyburzono. Pod okapem apsydy fryz z przenikających się arkadek. Otwory okienne przemurowano z wyjątkiem okna apsydy i dwóch okien w płd. ścianie nawy. W płn. ścianie nawy widoczne są trzy zamurowane pierwotne okna. W portalu płd. nawy osadzony jest tympanon wykuty z piaskowca z X w. Jego pole otoczone ozdobną bordiurą roślinną. Płaskorzeźba wyobraża skrzydlatego smoka. Ogon smoka zakończony jest podobną głową.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarze barokowe: główny z końca XVII w. z rzeźbami św. Doroty i św. Apolonii i obrazem MB z Dzieciątkiem na tle krajobrazu z XVI w., sukienka z XVII w. Dwa ołtarze boczne z XVIII w. z obrazami Przemienienia Pańskiego i św. Anny z XIX w., kolejne dwa z ok. 1730 r. Ołtarz Miłosierdzia Bożego w kaplicy z 1749 r., dawniej krzyż, chrzcielnica drewniana klasycystyczna. Trzy fertrony barokowe z obrazami MB Częstochowskiej, św. Anny i św. Antoniego. Pieta gotycka z pocz. XVI w., Chrystus Zmartwychwstały barokowy. Monstrancja wieżyczkowa z poł. XVII w.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Beleń – 3 km, Branica – 8 km, Jelno – 5, Jeziorko – 5, Kalinowa – 8, Marcelów – 3, Piaski – 4, Pstrokonie – 2, Ptaszkowice – 5, Rembieszów – 6, Rzechta – 6, Strońsko, wieś kościelna, Świerzyny – 5, Woźniki – 4, Zagórzyce – 2, Zapolice – 1,5, Zygmuntów – 4