Archidieczja Łódzka

Parafia Świętej Trójcy w Kaszewicach

Proboszcz: ks. kan. Zdzisław Kuropatwa
Telefon: 44 631-50-41
Adres: Kaszewice 45 97-415 Kluki
Strona internetowa: trojcaswieta-kaszewice.pl
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1862 r. (bp włocławski Michał Jan Marszewski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Modrzewiowy, wzniesiony w 1612 r. z fundacji Michała Koniecpolskiego, właściciela Kaszewic, jako filialny parafii w Parznie. (Na murze okalającym kościoł jest napis: Ecclesia haec a Michaële Koniecpolski Dominii Kaszewice Possesore AD 1612 Extructa est.) W 1725 r. do tego kościoła dobudowano również z modrzewiową kaplicę Matki Bożej z fundacji Kacpra Cieńskiego. Jest to kościół konstrukcji zrębowej, oszalowany. Nawa prostokątna i węższe prezbiterium zamknięte wielobocznie. Przy prezbiterium od północy zakrystia, od południa kruchta. Dachy gontowe. Odnowiono wnętrze z wyakcentowaniem ornamentów dawnej polichromii z XVII w.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny (manieryzm) z 1612 r. w ołtarzu obraz Świętej Trójcy z 1862 r.; ołtarze boczne z obrazem św. Izydora z 1718 r. i św. Antoniego z 1731 r. W kaplicy Matki Bożej obraz z XIX w. Krucyfiks z XVII w.; ornaty z XVIII w.; tabernakulum z XVII w.; rzeźba św. Jana Nepomucena w kapliczce z XVIII w. Tryptyk Zwiastowanie ze św. Andrzejem i św. Elżbietą malowany na drewnie z XVII w. Dzwony ufundowane w 1975 r. Organy z firmy Krukowskiego zainstalowano w 1908 r., Droga Krzyżowa z pocz. XX w. wykonana z gipsu; obraz Świętej Rodziny z XIX w.; renesansowa figura Chrystusa Zmartwychwstałego z XVII w.; chrzcielnica z XVII w.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Boży Dar – 3 km, Chmielowiec – 7, Górka – 7, Kaszewice, wieś kościelna i kolonia, Kawalce – 8, Kąt – 7, Kurnos II – 3, Kuźnica Kaszewska – 4, Nowy Janów – 7, Sadulaki – 6, Słupia – 2, Ścichawa – 3,5, Trząs – 6, Zarzecze – 2, Żar – 8, Żelichów – 2