Archidieczja Łódzka

Parafia Świętej Rodziny w Łodzi

Proboszcz: ks. Bogusław Jargan
Wikariusz: ks. Ireneusz Węgrzyn, ks. Kazimierz Szmuc
Telefon: 42 686-13-25
Adres: kard. Stefana Wyszyńskiego 41a 94-047 Łódź
Strona internetowa: swietarodzina.eu
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

Data erygowania: 28 IX 1989 r. (bp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
24 VII 1991 r. rozpoczęto budowę tymczasowej kaplicy wg projektu arch. Lipskiego-Wujka. Zakończenie budowy kaplicy 10 IX 1991 r. Poświęcona 12 IX 1991 r. przez bpa Władysława Ziółka. Obecnie kościół w fazie projektowania.

Wyposażenie kaplicy:
Ołtarz z rzeźbą Świętej Rodziny; ołtarz mszalny z ambonką; obraz MB Częstochowskiej; obraz Jezu, ufam Tobie; dzwon „Jadwiga”, chrzcielnica.

Ulice należące do parafii

Armii Krajowej – nr 40–82, Kusocińskiego – 64–132, Napierskiego, kard. Stefana Wyszyńskiego – 23–53