Parafia Świętej Marii Magdaleny Pokutnicy i Świętego Klemensa I Rzymskiego w Sędziejowicach
Proboszcz: ks. kan. Dariusz Chlebowski
Wikariusz:
Telefon: 43 677-10-05

Adres: Powstańców 1863 r. 14, 98-160 Sędziejowice
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XIII w.

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Czwarty z kolei wybudowany w latach 1984–1987 wg projektu arch. Mirosława Rybaka, w kształcie ośmioboku (30 x 30 m), nawa główna 18 x 18 m, obudowana 6-metrowym traktem, w którym są 4 kaplice, zakrystia. Poświęcony 22 VII 1987 r. przez bpa Bohdana Bejze.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz soborowy, nad ołtarzem na ścianie rzeźba: Chrystus ukrzyżowany, a pod krzyżem Maryja, św. Jan i św. Maria Magdalena. W kaplicach obrazy MB Częstochowskiej i św. Józefa. Organy – elektroniczne, fotel z białego marmuru z Carrary, tabernakulum pancerne, 2 dzwony na wieży. Droga Krzyżowa rzeźbiona, 40 ławek. Centralne ogrzewanie od 1998 r.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Brody – 2 km, Kamostek kolonia – 2, Kamostek wieś – 3, Kozuby Nowe – 3, Kozuby Stare – 2, Lichawa – 2, Łączki – 1, Parcela Emilianów – 2, Sędziejowice Kolonia – 1, Sędziejowice, wieś kościelna, Sycanów – 6, Żagliny Duże – 4, Żagliny Małe – 5, Żagliny Krzewina – 5

Dni powszednie

zima 07:00 lub 16:00

lato 17:00

Soboty

zima 07:00 lub 16:00

lato 17:00

Niedziele i święta

09:00, 11:30, 14:00 (w Kamostku), 16:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2520

ODPUST: św. Marii Magdaleny, 22 lipca;
św. Klemensa I, 23 listopada (w Sędziejo¬wicach);

MB Dobrej Rady, obchodzony w ostatnią niedzielę kwietnia (w Kamostku)

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: sobota, niedziela Zesłania Ducha Świętego i poniedziałek Matki Kościoła

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2005 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1 ha (400 m)

PLEBANIA: zbudowana w latach 1910–1912, remont w latach 1999–2001, murowana, kanali¬zacja, centralne ogrzewanie olejowe

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. MB Częstochowskiej, na cmentarzu grzebalnym
Kaplica pw. MB Dobrej Rady, w Kamostku
Kaplica pw. Wniebowzięcia NMP, w Kozubach Starych

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Krucjata Eucharystyczna, ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Leon Roman Ościk 1912–1925
ks. Franciszek Królikowski 1926–1936
ks. Piotr Jawor 1937–1939
ks. Adam Pawłowski 1940
ks. Jan Polak 1945–1947
ks. Józef Matusiak 1948–1964
ks. Stanisław Wieteska 1965–1968
ks. Jan Kubiak 1969–1975
ks. Józef Królikowski 1975–1998
ks. Grzegorz Kaźmierczak 1998–

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–2006, małżeństw 1946–2006,
zmarłych 1946–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Dariusz Chlebowski, mian. 1 VII 2016 tel. 43 677-10-50, 882 098 979

czynna przed i po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.