Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach
Proboszcz: ks. Grzegorz Świtalski
Wikariusz: ks. Piotr Ciącio
Telefon: Ks Grzegorz Świtalski: 789 311 101; Ks Piotr Ciącio tel: 789 311 044

Adres: Mickiewicza 40/44, 95-040 Koluszki (pow. Łódź Wschód)
E-mail: parafiakoluszki@gmail.com

http://www.parafiakoluszki.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna
Ogłoszenia

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Przez blisko sto lat wiernych z Koluszek opieką duszpasterską otaczali kapłani jedynej w mieście parafii NPNMP. Dla ułatwienia dostępu do stołu Bożego rozpoczęto przygotowania do utworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego. Ich pierwszym efektem było podjęcie w latach 87-88 budowy domu katechetycznego. Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej została erygowana 1 września 1990 roku przez Ordynariusza Archidiecezji Łódzkiej ks. Abpa Władysława Ziółka. W latach 1987-1988 wzniesiono budynek katechetyczny, po kilku latach wznowiono prace budowlane, które zakończono w 1993 roku. Dokonano zmiany funkcji budynku, w którym kondygnację I zmieniono na część mieszkalno-administracyjną, natomiast kondygnację II zaadoptowano na część sakralną gdzie powstała kaplica a kondygnację III na część katechetyczną. Realizację budynku nowego kościoła rozpoczęto w 1997 roku. Kościół został zaprojektowany w stylu romańskim, na rzucie krzyża, trzy nawowy z dwiema bocznymi kaplicami i wieża kościelną. Zakrystia i pomieszczenia gospodarcze zaprojektowane wokół prezbiterium.Ostatecznie nie zrealizowano pierwotnego projektu, mamy projekt zamienny kościoła z 2017 roku przez architektów: Marka kłopockiego, Mariana Kamińskiego i Bogusława Skorupskiego. Dopiero ten projekt jest podstawą do dokończenia kościoła. Ołtarz główny i posadzka wykonana została z granitu. W prezbiterium wykonano witraże z wizerunkami 4 ewangelistów. Dwie nawy boczne pod nazwą Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej Witraże w nawach bocznych przedstawiają wydarzenia zaczerpnięte z tajemnic różańca świętego. We wnękach naw bocznych znajdują się figura patronki parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ściana główna prezbiterium zdobi Krzyż Jezusa Chrystusa, natomiast tabernakulum ozdobione motywami krzewu winnego. Nad tabernakulum zawieszono obraz matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Ulice należące do Parafii

Akacjowa, Aleja ZHP, Asnyka, Armii Krajowej, Baczyńskiego, Broniewskiego, Brzechwy, Brzezińska, Cicha, Chopina, Czarneckiego, Dąbrowskiego, Gałczyńskiego, Hallera, Harcerska, Hubala, Jagiellońska, Jaśminowa, Jodłowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kochanowskiego, Komuny Paryskiej, Klonowa, Kopernika, Krańcowa, Krasickiego, Koluszkowska, Kwiatowa, Kukuczki, Liliowa, Lipowa, Lotnicza, Łąkowa, Łódzka, 3 Maja, 8 Marca, Magnoliowa, Mickiewicza, Miodowa, Natolińska, pl. Obrońców Warszawy, Ogrodowa, Okrzei, Orzechowa, Paderewskiego, Pileckiego, Pola Wincentego, Polna, Pomorska, Powstańców Wielkopolskich, Prusa, Próchnika, Przejazd, Sienkiewicza, Słowackiego, Spacerowa, Sportowa, Staszica, Strzemińskiego, Śląska, Świerkowa, Szaflarskiej, Szymborskiej, Teatralna, Topolowa, Towarowa, Traugutta, Tuwima, Wieniawskiego, Wierzbowa, Wigury, Wileńska, Wiśniowa, Wschodnia, Wspólna, Wyspiańskiego, Zachodnia, Zagajnikowa, al. ZHP, Zielona, Zwycięstwa, Żeromskiego, Żwirki
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Erazmów – 2 km, Felicjanów nr 63–69a – 2, Jeziorko nr 46–52 – 3,5, Lisowice nr 1–9 – 3, Przanowice nr 6–29, 63–69a – 2,5, Żakowice, ul. Piotrkowska nr 1–77, 2–48, Rolnicza i Wierzbowa – 1,5

Dni powszednie

17:00, 17:30

Soboty

08:00; 17:00

Niedziele i święta

08:00, 09:30, 11:00, 12:15( z wyjątkiem wakacji), 17:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 5700
ODPUST: 25 listopada
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 22,23,24.11
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2013 r. (bp Ireneusz Pękalski)
CMENTARZ GRZEBALNY: wspólny dla dwu parafii miasta, stanowi własność i administrowany przez par. NMP w Koluszkach
PLEBANIA: budynek katechetyczny adaptowany na potrzeby plebanii, budowany w latach 88-93., kanalizacja, centralne ogrzewanie
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża – 17 kółek, Duszpasterstwo Kolejarzy, Odnowa w Duchu Świętym, chór parafialny, ministranci, asysta, lektorzy, Grupa modlitewna za dusze w czyśćcu cierpiące, Grupa modlitewna za kapłanów „Margaretki”, Domowy Kościół, Schola, Szafarze, Krąg Biblijny, Grupa AA ” Iskierka: i ” Jest sposób”,
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Stanisław Dwornik 1990–1996
ks. Marian Cymerys 1996– 2015

ks. Grzegorz Świtalski 2015-
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Witold Lubaniak, wyśw. 2007

ks. Dariusz Wyroda, wyśw. 2008

Mariusz Balcerak, wyśw. 2016

Zakonnicy z naszej Parafii:

brat Andrzej Kobus SJ
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1990, małżeństw 1990,
zmarłych 1990

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Grzegorz Świtalski, mian. 1 VII 2015 tel.  789 311 101
Wikariusz: ks. Piotr Ciącio, mian 27 VIII 2016 tel. 789 311 044

mail: parafiakoluszki@gmail.com

strona www: parafiakoluszki.pl

 

czynna pn-pt od godz 18.00

Ogłoszenia duszpasterskie są na bieżąco publikowane na stronie parafialnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.