Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętej Anny w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Piotr Turek
Wikariusz: ks. Adam Pieńkowski, ks. Andrzej Milczarek, ks. Arkadiusz Lechowski
Telefon: 42 672-45-62

Adres: al. marsz. Śmigłego Rydza 24/26 , 93-118 Łódź
E-mail: anna24@neostrada.pl

http://www.parafia.swietej-anny.pl/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 29 XII 1909 r.
(abp Wincenty Teofil Chościak Popiel; dekret wszedł w życie 1 I 1910 r.)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kamień węgielny pod kościół poświęcił 24 V 1904 r. abp Wincenty Teofil Chościak Popiel. Właściciel młyna parowego i cegielni, Józef Meisner, ofiarował plac pod budowę kościoła i potrzebną ilość cegły i wapna. Kościół w stylu neoromańskim. Plany i kosztorys sporządził inż. Paweł Rübensham. Świątynia jednonawowa, o powierzchni 640 m2, zbudowana z cegły prasówki. Nawa zakończona pięciobocznym prezbiterium, do którego przylegają dwie zakrystie z chórami nad nimi. Główne wejście z przedsionkiem od strony zachodniej i dwa wejścia boczne z mniejszymi przedsionkami – od strony południowej i północnej, wieża o wysokości 26 m pokryta blachą miedzianą. Zakończenie budowy w grudniu 1905 r., poświęcony 10 XII 1905 r. przez ks. Karola Szmidla, proboszcza parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi.

Wyposażenie kościoła:
Rodzina łódzkich przemysłowców, Edward i Matylda Herbstowie, ofiarowała na budowę kościoła sumę 20 tys. rubli. Herbstowie pokryli też koszty budowy wieży, 3 dzwonów, zegara wieżowego, schodów na chór oraz posadzki mozaikowej w kościele. Ksiądz Wacław Wyrzykowski z pomocą wiernych wyposażył kościół w ołtarze – główny i 2 boczne z drewna dębowego. W ołtarzu głównym jest umieszczona naturalnej wielkości figura Pana Jezusa z otwartym sercem, rzeźbioną w drewnie i malowaną – wykonaną przez Wincentego Bogaczyka. Figurę zasłania obraz przedstawiający św. Annę, namalowany przez Kazimierza Alchimowicza. U szczytu ołtarza obraz Boga Ojca tegoż autora i rzeźba Ducha Świętego w postaci gołębicy. Po obu stronach na wysokości obrazu Boga Ojca, stoją figury aniołów, wykonane w drewnie i malowane. Poniżej – na wysokości głównego obrazu z obu stron, figury naturalnej wielkości przedstawiające biskupów – św. Wojciecha i św. Stanisława, rzeźbione w drewnie i malowane, autorzy nie znani.
W 1935 r. kościół został gruntownie odrestaurowany, otrzymał 8 witraży w oknach i 2 witraże ze szkła zwykłego, pokrytego dekoracją utrwalaną termicznie, oraz 2 witraże ze szkła antycznego w oknach za głównym ołtarzem. Odnowiono wszystkie ołtarze i figury, założono drzwi wewnętrzne, zakupiono nową chrzcielnicę kamienną z miedzianym przykryciem.
W latach 1967–1968 zainstalowano centralne ogrzewanie, wymieniono posadzkę.
W 1969 r. ufundowano katafalk wysuwany spod posadzki kościoła o napędzie elektrycznym.
W 1971 r. dobudowano dwie zakrystie, a w 1982 r. – ustawiono stylowe tabernakulum. W latach 1983–1984 przeprowadzono renowację ołtarzy, ambony, chóru, organów i gotyckich konfesjonałów, zainstalowano 4 żyrandole z mosiądzu. W 1991 r. wewnętrzne ściany kościoła i obu zakrystii obudowano świerkową boazerią i ławkami przy tych ścianach, a w 1998 r. wymieniono wszystkie podesty przy ołtarzach.
W 1998 r. wymieniono deskowanie dachu i pokryto blachą miedzianą. W 1999 r. dokonano renowacji fundamentów i wykonano opaskę cementową wokół kościoła, a od strony południowej przy wejściu do kruchty wykonano podjazd dla niepełnosprawnych.
W 2000 r. ocieplono strop kościoła wełną mineralną o grubości 200 mm.
W 2002 r. wymieniono okna i rozety w kościele (z wyjątkiem okien w ścianie ołarzowej), odmalowano kościół i odnowiono ołtarz oraz poddano renowacji elementy drewiane wnętrza.
W latach 2003–2005 zamontowano witraże ze szkła antycznego w oknach i rozetach.

Ulice należące do Parafii

Brzechwy, Chełmska, Częstochowska, Folwark, Gołębia, Kaszyńskiego, Księży Młyn, Łęczycka – nr 1/3, 5/7 i 2–64/66, Łowicka, Milionowa – 41–121, Morcinka, Nieszawska, Ozorkowska – 5/7–29/31, Piwnika, Podgórna – 2–30, Poznańska – 53, 56, 58, Przędzalniana – 49–149/155 i 60–114/122, Przybyszewskiego – 54–138 i 107–239, Rawska, Roweckiego-Grota – 8–28 i 9–21, Senatorska – 44–72, Skierniewicka, Śmigłego-Rydza – 24/26–40 i 1–31, Tatrzańska – 2–74/76 i 5–55/57, Tymienieckiego – 30–68, Wacława, Wandurskiego – 6–10, Wilcza, Zapadła, Zawodowa

Dni powszednie

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

Soboty

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

Niedziele i święta

06:30, 08:00, 09:30, 11:00, 12:15, 13:30, 18:00
w kaplicy ul. Wacława 4 07:30 (III niedziela m-ca), 11:00, 12:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 22 500
ODPUST: św. Anny, obchodzony w niedzielę po 26 lipca
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: druga niedziela Adwentu, poniedziałek i wtorek
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (bp Adam Lepa)
CMENTARZ GRZEBALNY: –
PLEBANIA: zbudowana w 1913 r., murowana, piętrowa z facjatami, podpiwniczona, kanalizacja, centralne ogrzewanie
KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica w Szpitalu im. dr K. Jonschera, ul. Milionowa 16
Kaplica pw. MB Nieustającej Pomocy (przy kościele), ul. Wacława 2
Kaplica w Domu Pomocy Społecznej, ul. Podgórna 6/10
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Oaza Młodzieżowa, Oaza Dziecięca, schola dziewczęca, chór parafialny im. św. Cecylii, Katolicki Klub św. Anny
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Wacław Wyrzykowski 1910–1917
ks. Czesław Ochnicki 1950–1954
ks. Piotr Nowakowski 1917–1921
ks. Rudolf Weiser 1954–1962
ks. Jan Krajewski 1921–1932
ks. Antoni Kaczewiak 1962–1982
ks. Ferdynand Jacobi 1932–1941
ks. Tadeusz Grzegołowski 1982–1990
ks. Józef Dzioba 1945–1950
ks. Eugeniusz Szewc 1990–
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Kazimierz Bendkowski, wyśw. 1924
† ks. Franciszek Solarczyk wyśw. 1937
† ks. Henryk Ciesielczyk, wyśw. 1930
† ks. Marian Retkiewicz wyśw. 1939
† ks. Zygmunt Franczewski, wyśw. 1930
† ks. Wincenty Drzewiecki, wyśw. 1954
† ks. Henryk Folwarski, wyśw. 1931
ks. Andrzej Miłosz, wyśw. 1974
† ks. Tadeusz Graliński, wyśw. 1931
ks. Stanisław Łągwa, wyśw. 1976
† ks. Henryk Adamczyk, wyśw. 1933
ks. Andrzej Susło, wyśw. 1978
† ks. Alfons Kowalski, wyśw. 1935
ks. Bogumił Kucyk, wyśw. 1994
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
† ks. Witold Drzewiecki MSF, wyśw. 1934 ks. Mariusz Rapczyński OFM, wyśw. 2003
ks. Jacek Wilczyński SDB, wyśw. 1992
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Maria Spychała, 2000, Instytut Zakonny Świętej Rodziny z Bordeaux
s. Lucyna Witczak, 1970, służebniczka NMP NP
s. Elżbieta Świerczyńska, 1972, karmelitanka
s. Małgorzata Joglarska, 2001, salezjanka
s. Monika [Klara] Wrońska, 1997, antonianka od Chr. Króla
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–1940 i 1945–2006, małżeństw 1920–1940 i 1945–2006, zmarłych 1920–1940 i 1945–2006

OBSADA PERSONALNA:

Proboszcz:
ks. kan. Piotr Turek, mian. 10 VIII 2009 tel. 42 672-44-12

Wikariusze: Wikariusze: ks. Arkadiusz Lechowski, mian. 29 VIII 2015 tel. 605-056-295
ks. Andrzej Milczarek, mian. 28 VIII 2010 tel. 603-858-656
ks. Adam Pieńkowski, mian. 31 VIII 2014 tel. 609-390-494

Pomoc duszpasterska: ks. Grzegorz Leszczyński, mian 27 IX 2016

Na terenie parafii mieszka: ks. Stanisław Skobel

czynna  pn-pt 10:00-11:00

sb 10:00-11:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.