Archidieczja Łódzka

Parafia Świętej Anny w Wrzeszczewicach

Proboszcz: ks. Tomasz Kubik
Telefon: 43 675-14-22
Adres: 98-100 Wrzeszczewice (pow. łaski)
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1 VII 1920 r. (bp Stanisław Zdzitowiecki)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół wystawiony z modrzewia i sosny w 1755 r., powiększony w 1920 r. i gruntownie odrestaurowany w latach 1946–1948, spłonął 17 grudnia 1973 r. Obecny kościół murowany – rozpoczęcie budowy w 1974 r., zakończenie w 1975 r., bezstylowy, jednonawowy, projekt wykonał arch. Aleksander Mielniczak. Wmurowania kamienia węgielnego dokonał
20 IV 1975 r. ówczesny ordynariusz, bp Józef Rozwadowski. Kościół poświęcony 23 XI 1975 r., konsekrowany w czerwcu 1981 r. przez bpa Józefa Rozwadowskiego
Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny i dwa boczne wykonane z granitu, ozdobione złoconymi symbolami religijnymi. Pancerne tabernakulum w kształcie słońca, pozłacane. Droga Krzyżowa wykonana z piaskowca, ozdobna. Dzwon duży pw. św. Andrzeja Boboli z napisem: „Św. Andrzeju Bobolo, proroku wolności Ojczyzny, miej Polskę w swej przemożnej opiece”, mniejszy pw. św. Anny. Organy włoskie „Jubileusz”.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Elodia – 2 km, Hipolitów (część) – 2, Karszew – 1,5, Kiki – 2, Krzucz – 5, Marianów – 3, Mauryców – 3, Rembów – 6, Stryje Paskowe (część) – 2, Wrzeszczewice, wieś kościelna, Wrzeszczewice Skrejnia, Wrzeszczewice Nowe – 2, Zalesie – 4