Parafia Świętego Stanisława Kostki i Najświętszej Maryi Panny – Matki Kościoła w Karlinie
Proboszcz: ks. Robert Nowak
Wikariusz:
Telefon: 44 646-18-26

Adres: ul.Kościelna 1, 97-310 Moszczenica
http://www.parafiakarlin.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1 X 1989 r. (bp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowę rozpoczęto 27 czerwca 1992 r. Kościół zaprojektowano w konwencji tradycyjnej. Murowany, wejście do kościoła od strony północnej, od strony południowej zakrystia i salka katechetyczna, od zachodu kaplica przedpogrzebowa. Projekt wykonali: arch. E. Bracki, inż. K. Łyczko. Oddany do użytku i poświęcony 21 V 2000 r. przez abpa Władysława Ziółka.
Wyposażenie kościoła:
W ołtarzu głównym rzeźba Chrystusa z drewna lipowego, wyk. Stanisław Ślusarczyk, artysta ludowy. Droga Krzyżowa namalowana na płycie pilśniowej przez artystę amatora Krzysztofa Żerka. Ołtarz kamienny, ambonka, chrzcielnica kamienna.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Brzoza – 1 km, Doły Brzeskie – 1,5, Jarosty Małe – 2, Jarosty Duże – 1,5, Kafar – 1, Karlin Nowy – 1, Karlin Stary, wieś kościelna, Papieże – 2,5, Pieńki Karlińskie – 1,5, Władysławów – 3, Wola Bykowska – 3

Dni powszednie

17:00 (od marca do października)
16:00 (od października do marca)

Soboty

17:00 (od marca do października)
16:00 (od października do marca)

Niedziele i święta

09:00, 11:00, 16:00 (oprócz wakacji oraz stycznia i lutego)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1400
ODPUST: św. Stanisława Kostki, obchodzony w niedzielę po 18 września;
NMP Matki Kościoła, obchodzony w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: wigilia uroczystości Zesłania Ducha Świętego, uroczystość Zesłania Ducha Świętego i święto NMP Matki Kościoła
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (bp Adam Lepa)
CMENTARZ GRZEBALNY: –
PLEBANIA: oddana do użytku w 1995 r., murowana, centralne ogrzewanie węglowe, kanalizacja, woda z sieci wodociągowej, stan techniczny bardzo dobry
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, ministranci, schola dziecięca, asysta, Rada Parafialna
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz 1989–2008
ks. Krzysztof Florczak 2008
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1989–2006, małżeństw 1989–2006,
zmarłych 1989–2006
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Robert Nowak, mian. 03 III 2019 tel. 609 445 593,  044 646-18-26

czynna po Mszach św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.