Archidieczja Łódzka

Parafia Świętego Stanisława Kostki w Łodzi

Proboszcz: ks. prał. Ireneusz Kulesza
Wikariusz: ks. Rafał Balcerzak, ks. Grzegorz Matynia, ks. Krzysztof Petruk
Telefon: 42 636-03-83, 42 636-10-68
Adres: Piotrkowska 265 90-458 Łódź
Strona internetowa: http://www.katedra.lodz.pl
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

Data erygowania:
1909 r. (abp warszawski Wincenty Teofil Chościak Popiel)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kamień węgielny poświęcił 16 VI 1901 r. abp Wincenty Chościak Popiel. W 1909 r. ukończono mury świątyni. Kościół św. Stanisława Kostki murowany wg projektu łódzkiej spółki „Wende i Zarske”, z pewną korektą architektów: Sławomira Dziekońskiego z Warszawy oraz Józefa Odrzywolskiego z Krakowa. W 1922 r. bp Wincenty Tymieniecki wraz z kard. Aleksandrem Kakowskim dokonał konsekracji kościoła. Zwieńczenie wieży w 1927 r., wg projektu Józefa Kabana.

Wyposażenie kościoła:
W 1912 r. główny ołtarz neogotycki i boczne ołtarze MB Różańcowej i św. Stanisława Kostki oraz ambonę zainstalowali fundatorzy. Dokonano też montażu organów. Świątynię 22 XII 1912 r. poświęcił ks. proboszcz Karol Szmidel. W 1927 r. ukończono budowę wieży i pokryto dach katedry blachą miedzianą. W latach 1935–1936 wybudowano kryptę w podziemiach katedry. 9 XI 1941 r. gestapo ograbiło katedrę z wszelkich kosztowności i szat liturgicznych i zamieniło ją na składy wojskowe. Po 17 II 1945 r. usunięto zniszczenia i odrestaurowano główny ołtarz (1946 r.). 11 V 1971 r. spłonął dach katedry. Natychmiast przystąpiono do dźwigania świątyni z ruin. 16 XII 1972 r. otwarto ponownie dla wiernych drzwi katedry. W 1974 r. zainstalowano nowe organy na małym chórze. W 1975 r. zostały wykonane nowe witraże. W 1977 r. położono posadzkę granitową i stopnie granitowe przed prezbiterium oraz sprowadzono na duży chór 55-głosowe organy firmy L. Eisenbarth z NRF. Wyposażono prezbiterium w ołtarz soborowy i stalle kanonickie. W 1991 r. dokonano remontu frontonu katedry; wybudowano dom katechetyczny przy ul. ks. I. Skorupki 7, budynek murowany, 3-piętrowy z piwnicami.
W 2003 r. dokonano remontu wieży na odcinku od tarasu widokowego do hełmu, w całości wymieniono instalację elektryczną w wieży. W 2003 r. wybudowano podjazd dla wózków inwalidzkich. W 2004 r. wyremontowano dach w nawie północnej i dokonano naprawy więźby i pokrycia dachu na pozostałych częściach. W 2005 r. dokonano rozbudowy prezbiterium, wykładając posadzkę marmurem. Wyposażono w nowy marmurowy ołtarz i ambonkę wg projektu Piotra Kłody. Dokonano renowacji i pozłocenia tabernakulum w ołtarzu głównym. Wyposażono prezbiterium w nowy gotycki tron biskupi, miejsca przewodniczenia dla kapłanów, stalle kanoników i ławeczki ministranckie. To wszystko wykonano w pracowni Ferdynanda Stuflessera w południowym Tyrolu, tam, gdzie w 1912 r. wykonany został ołtarz główny, 2 boczne ołtarze i ambona. Nowy ołtarz konsekrował arcybiskup Władysław Ziółek metropolita łódzki 20 XI 2005 r. w uroczystość Chrystusa Króla na zakończenie Roku Eucharystii ogłoszonego jeszcze przez papieża Jana Pawła II. W 2005 r. wyremontowano portal główny i północny nawy bocznej.

Ulice należące do parafii

Abramowskiego, Boczna, Brzeźna, Czerwona, Grabowa – nr 1–9 i 2–12, Inżynierska, al. Kościuszki – 97 i 104–124, Kilińskiego – 139–203, 10 Lutego, Łaska – 1/3, al. Mickiewicza – 11–17, Orla, al. Piłsudskiego – 7, 19, 21, 25, 27, 51, Piotrkowska – 175–305 i 180–284, al. Politechniki – 14–39 i domy studenckie 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, Proletariacka, Ptasia, Radwańska – 1–27 i nr parz., Rembielińskiego, Senatorska – 2–32, Sienkiewicza – 101–153 i 100–104, Skrzywana – 13–15, Słowiańska – 4–10, Sosnowa – 4–10, Sowia, Stefanowskiego – od ks. Skorupki do Żwirki, Tylna, Tymienieckiego – 1–29, Wigury, Wołowa, Wólczańska – 135–249 i 124–242, Wróblewskiego – 3–37 i 24–80, Żwirki – 1–11 i 2–39