Archidieczja Łódzka

Parafia Świętego Ojca Pio w Kalonce

Proboszcz: ks. kan. Paweł Stołowski
Telefon: 42 671-32-07
Adres: pl. św. Jana Pawła II 1/5 92-701 Łódź Kalonka
Strona internetowa: www.parafia.kalonka.com
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

W czasie II wojny światowej w we wsi Kalonka niemiecki osadnik zbudował magazyn strażacki. Po wojnie w tym budynku mieściła sie szkoła, później urząd gminy, kolejno ochotnicza strarz pożarna oraz koło gospodyń wiejskich. W 1995 roku w porozumieniu z ks. Czesławem Zbiciakiem miejscowym proboszczem, budynek został zaadaptowany na filialną kaplicę, gdzie w każdą niedzielę odprawiana była Msza św. o godz.10.30.
Po erygowaniu parafii 08.09.2001 roku kaplica stała się centrum życia parafialnego. Złośliwi twierdzą, że jest to styl "barakowy".

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Borchówka, Bukowiec, Dąbrówka, Dobieszków, Kalonka, wieś kościelna, Kalonka Dąbrowa, Grabina, Niecki, Wódka