Archidieczja Łódzka

Parafia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łodzi

Proboszcz: o. Mariusz Słowik OFMConv
Wikariusz: o. Edward Mastalerek OFMConv
Telefon: 42 648-95-83
Adres: Skwer Św. Maksymiliana Kolbego 1 93-279 Łódź
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 12 VI 1981 r. (bp Józef Rozwadowski)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
29 I 1981 r. zgoda Prezydenta m. Łodzi na budowę kościoła, 24 IX 1982 r. – decyzja zatwierdzająca budowę, 28 VI 1983 r. poświęcenie fundamentów, 13 VI 1986 r. bp Józef Rozwadowski wmurowuje kamień węgielny, poświęcony przez Jana Pawła II. Architektura nowoczesna, autor – arch. Witold Millo. Trwają prace wykończeniowe kościoła. Konsekrowany 22 X 2000 r. przez abpa Władysława Ziółka.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarz, ambonka, chrzcielnica marmurowa, organy elektroniczne, 3 dzwony, Droga Krzyżowa (14 stacji), kaplica przechowywania Najświętszego Sakramentu, kaplica ku czci św. Maksymiliana (drewniany ołtarz i drewniana ambona), obraz Ostatniej Wieczerzy, obraz Zesłania Ducha Świętego

Ulice należące do parafii

Anczyca, Bałuckiego, Bielska, Bohomolca, Broniewskiego – nr 54–64 i 57/59–111, Chłędowskiego, Dąbrowskiego – 65–105, Deotymy, Ejsmonda, Felińskiego, Gałczyńskiego, Gersona, Gojawiczyńskiej, Kadłubka, Karpia, Kotoniarska, Kowalszczyzny, Koźmiana, Kruczkowskiego, Leśmiana, Makuszyńskiego, Młynek, Nałkowskiej, Oppmana, Orkana, Poselska, Przyjacielska – str. północna od torów, Rydla, Smolna, Sosnowiecka, Staffa, Startowa, Szybowa, Szymańskiego, Śląska – 17–72a, Śmigłego-Rydza – 84 i 86, Ujejskiego, Umińskiego, Wełniana, Wyższa, Zapały, Zapolskiej, Żmichowskiej, Żwirowa