Archidieczja Łódzka

Parafia Świętego Kazimierza, Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Przemienienia Pańskiego w Stróży

Proboszcz: ks. Daniel Rylski
Telefon: 517891997
Adres: Stróża 54 98-332 Rząśnia
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 30 III 1690 r. (abp gnieźnieński Michał Stefan Radziejowski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1715–1731, w stylu barokowym, drewniany, modrzewiowy, orientowany, jednonawowy, dach kryty gontem z wieżyczką na sygnaturkę, oszalowany, główny ołtarz barokowy z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVII w. Kościół konsekrowany w 1731 r. przez bpa Franciszka Kraszkowskiego, sufragana gnieźnieńskiego. Gruntowny remont wewnątrz i na zewnątrz w latach 1990–2000.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny 2 obrazy MB Pocieszenia z wizerunkami św. Dominika i św. Franciszka z XVII w. Boczne – obrazy: św. Kazimierza, bł. Bogumiła i św. Erazma, św. Józefa. Obrazy św. Józefa i Chrystusa Miłosiernego zakonserwane w 2001 r. W ołtarzu głównym obraz św. Jana Chrzciciela i św. Jana Nepomucena. Nad tabernakulum obraz Salwatoris – Rubensa. Organy z 1736 r. – pozytywy odnow. 2003 r.; 3 dzwony: Maria – 100 kg, Józef – 600 kg, Jezus – 400 kg, zakonserwowane, prospekt, tempora, silnik bezszumowy, nagłośnienie, światło, dzwony konserwacja 1959 r., w odnowionej dzwonnicy (2005 r.). Droga Krzyżowa w całości 2005 r. z drugiej poł. XVIII w. W kościele dokupiono 8 ornatów, 2 kap, obrusów itd. 7 października 2001 r. sprowadzenie relikwii 1-szej kl. św. Faustyny, zakup relikwiarzy dla św. Faustyny i Kazimierza. Odnowienie dzwonnicy, zmiana ogrodzenia kościoła (2005 r.), przebudowa tablic przy kościele. Nowa instalacja odgromowa. Naprawa elektryczna. Nowe drzwi do zakrystii, daszki, dywany, kraty, figury do szopki i grobu Pana Jezusa. Nowy dach na nawie północnej kościoła. Remont i konserwacja zewnętrzna kościoła (2011), nowe gonty na kościele (2011), dwie wieżyczki na kościele w całości odnowione i pokryte miedzianą blachą (2011). Instalacja elektroniczna dzwonów (2010). Renowacja, konserwacja i pomalowanie ogrodzenia wokół kościoła (2011). Nowe ogrodzenie wokół plebanii z nową bramą i furtką (2011). Cmentarz otynkowany 400 m odnowiony, bramy, woda, kontener i pojemniki na śmieci, alejki.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Stróża