Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w DĄBROWIE-PAWLIKOWICACH
Proboszcz: ks. Jacek Tkaczyk
Wikariusz:
Telefon: 42 214-05-20

Adres: Dąbrowa-Pawlikowice 7, 97-430 Dłutów
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 29 X 1950 r. (bp Michał Klepacz)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy w 1929 r. Kościół o uproszczonych formach neogotyckich, jednonawowy, murowany z cegły. Zakończenie budowy i poświęcenie przez bpa Kazimierza Tomczaka w 1932 r. W latach 1945-1946 gruntownie odnowiony. Poświęcony w 1932 r. przez bpa Kazimierza Tomczaka. Cmentarz grzebalny oraz plebanRYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 29 X 1950 r. (bp Michał Klepacz)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy w 1929 r. Kościół o uproszczonych formach neogotyckich, jednonawowy, murowany z cegły. Zakończenie budowy i poświęcenie w 1932 r. przez
bpa Kazimierza Tomczaka. W latach 1945–1946 gruntownie odnowiony.

Wyposażenie kościoła:
3 ołtarze: główny – MB Częstochowskiej, boczne – św. Jana Chrzciciela i św. Józefa; organy elektryczne; 2 dzwony w oddzielnej dzwonnicy, Droga Krzyżowa
ia powstały w 1952 r.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Jadwinin – 2 km, Dąbrowa-Pawlikowice, wieś kościelna, Pawłówek – 1, Róża – 3, Rydzyny – 2,5, Władysławów – 2

Dni powszednie

zima 08:30

lato 17:00

Soboty

zima 08:30

lato 17:00

Niedziele i święta

08:30, 11:00 17:00(w wakacje)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1500

ODPUST: św. Józefa Oblubieńca NMP, 19 marca;
Narodzenia NMP, 8 września

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: piątek, sobota i niedziela przed uroczystością Chrystusa Króla

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1 ha (1 km)

PLEBANIA: zbudowana w 1952 r., drewniana, kanalizacja

KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, oaza, asysta, ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Alojzy Puszczyński 1950–1966; ks. Henryk Grzelak 1978–1994
ks. Tadeusz Sujkowski 1966–1968; ks. Andrzej Baran 1994–
ks. Ignacy Wielgus 1968–1978;

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Stanisław Mazur, wyśw. 1961 ks. Wojciech Danka, wyśw. 1967
† ks. Stanisław Bartocha, wyśw. 1965 ks. Stanisław Matuszewski, wyśw. 1968

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1950–2006, małżeństw1950–2006,
zmarłych 1950–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Jacek Tkaczyk, mian. 23 V 2014 tel.44 214-05-20

czynna po Mszy św.