Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Buczku
Proboszcz: ks. Rafał Mazurczyk
Wikariusz: ks. Jakub Najder
Telefon: 43 677-40-92

Adres: ul. Parkowa 2 , 98-113 Buczek
E-mail: parafiabuczek(at)wp.pl

http://parafiabuczek.com
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XIV w. (abp gnieźnieński Jarosław Bogoria ze Skotnik)

Historia budowy kościoła i jego architektura:

Gotycki, orientowany, jednonawowy z węższym prostokątnym prezbiterium. Do prezbiterium od północy i do kaplicy od wschodu przylega zakrystia z kruchtą od wschodu. Południowa kaplica renesansowa, sklepiona ośmioplanową kopułą na żagielkach, północna pokryta sufitem. Dach kościoła dwuspadowy nad kaplicami, namiotowy.

Fundatorami kościoła byli właściciele dóbr - Buczkowscy, których szczątki spoczywają pod prezbiterium.
Późnogotycki orientalny kościół znajduje się w centrum Buczku, przy ulicy Parkowej 2.

Pobudowana z cegły jednonawowa świątynia z węższym, prostokątnym prezbiterium była kilkakrotnie przebudowywana - przedłużono nawę, a w XVII wieku dobudowano późnorenesansowe kaplice na planie kwadratu: os południa Walewskich, a od północy Gomulińskich.

Kaplice przykryte są dachami namiotowymi, a nawa i prezbiterium dwuspadowym. Oszkarpowaną ścianę wschodnią wieńczy trójkątny szczyt z wieżyczką na sygnaturkę. Na osi fasady stoi czworoboczna wieża, przechodząca u góry w ośmioboczną.

Okna świątyni zamknięte są półkuliście. Na ramie jednego z nich - w prezbiterium - zachowała się data 1712.

Ołtarz główny pochodzi z 1620 roku i zawiera obrazy: Madonny z Dzieciątkiem, powyżej-św.Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem, a w zwieńczeniu sceną Chrztu Chrystusa w Jordanie z początku XVII wieku.

Ołtarze boczne pochodzą z XVIII wieku.Znajdują się na nich siedemnastowieczne obrazy św.Andrzeja i św.Józefa z Dzieciątkiem.

W kaplicy Gomulińskich jest obraz dedykowany Świętej Trójcy, a w kaplicy Walewskich św.Annie. W tej ostatniej zwraca uwagę sufit z polichromią zawierającą treść ośmiu wezwań z Litanii Loretańskiej niejako przynoszoną przez anioły. Ambona pochodzi z początku XVIII wieku. Na ścianach kościoła jest kilka pamiątkowych tablic z XIX i XX wieku.

Na terenie świątyni można zobaczyć kilka interesujących kamiennych tablic.Jedna z nich poświęcona jest pamięci Zdzisława Walewskiego,zmarłego w wieku 24 lat w Warszawie 6 listopada 1862 roku,następną ufundowano ku czci Zygmunta Colonny - Walewskiego i Anigety z Tarnowskich - Walewskich.Inna z kolei upamiętnia Przemysława Colonny - Walewskiego i Emilię z Zagórowskich.Jedna z tablic przypomina wielki remont świątyni: "Jasnogórskiej Pani w hołdzie na 600 - lecie 1382-1982.Jej czcicielom: Janowi Pawłowi II,papieżowi polakowi wybr.16 X 1978,kard.Stefanowi Wyszyńskiemu,prymasowi Polski,gruntowna renowację tej świątyni dokonaną staraniem prob.ks.Z.Wujaka poświęcają wierni parafii Buczek A. 1978-1980 D". Kolejna tablica poświęcona jest ks.Stefanowi Skowrońskiemu proboszczowi w latach 1939-1941,aresztowanemu przez hitlerowców w Buczku,a także innym kapłanom wywodzącym się z tej parafii, którzy zginęli podczas wojny.

Warto zwrócić uwagę na XIX - wieczne figurki aniołów pochodzące z nieistniejącego już przykościelnego cmentarza.O grzebaniu zmarłych świadczą ślady pochówków zachowane w podziemiach świątyni.Stare krypty są niedostępne dla turystów.

Na terenie kościoła na prawo od wejścia ,znajduje się granitowy monument wykuty z pięciotonowego bloku przedstawiający naturalnej wielkości postać Jana Pawła II.Rzeźba wykuta została pod kierunkiem Jerzego Bałandy. Jak napisano na kamiennej płycie "ma po wsze czasy symbolizować niesienie dobrej nowiny mieszkańcom parafii Buczek oraz pielgrzymom udającym się na Jasną Górę".

23 października 2009 roku odbyła się uroczyste nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

W 2010 roku z wizytacją przebywał w parafii arcybiskup Władysław Ziółek.

Od 4 sierpnia 2009 roku proboszczem jest ks.Zbigniew Kaczmarkiewicz,kanonik generalny Kapituły Łaskiej, który zastąpił ks. Jana Ciesielczyka.

CMENTARZ:

Cmentarz parafialny niegdyś znajdował się przy terenie kościoła.Z czasem ze względów sanitarnych cmentarz został przeniesiony na teren odległy ponad 300 metrów od świątyni.
Na szczególną uwagę na cmentarzu zasługują groby m.in.:Franciszka Borowieckiego założyciela OSP w Czestkowie,ks Stanisława Rutkiewicza - uczestnika powstania styczniowego,proboszcza parafii przez 23 lata.Warto również zatrzymać się przy mogile wieloletniego proboszcza parafii ks.Jana Ciesielczyka zmarłego 19 stycznia 2010 roku w wieku 78 lat.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Bachorzyn – 1–4 km
Brodnia Dolna – 6–7,
Brodnia Górna – 5,5,
Buczek, osada z kościołem,
Czestków A – 5,5,
Czestków B – 5,
Czestków F – 4,
Józefatów – 3,5,
Kowalew – 2,5,
Luciejów – 3–7,
Malenia – 5,
Petronelów – 3,5,
Sowińce – 6,
Strupiny – 6,
Wilkowyja – 5,
Wola Bachorska – 4,
Wola Buczkowska – 2,5

Dni powszednie

17:30, 18:00

Różaniec 16:15 w miesiącu październik

Soboty

17:30, 18:00

Różaniec 16:15 w miesiącu październik

Niedziele i święta

08:00, 10:00(dla dzieci), 12:00(dla młodzieży), 16:00

Parafia początkowo należała do archidiecezji gnieźnieńskiej,od XIX wieku – do diecezji włocławskiej,zaś od 1920 roku wchodzi w skład diecezji i archidiecezji łódzkiej.

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 4080

ODPUST:

św. Jana Chrzciciela, 24 czerwca;
św. Józefa, 19 marca;
św. Anny, 26 lipca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed odpustem św. Józefa 16, 17, 18 marca

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 1999 r. (abp Władysław Ziołek)

CMENTARZ GRZEBALNY: 2,24 ha (350 m)

PLEBANIA: budowana w latach 1882–1886, murowana, kanalizacja, ogrzewanie elektryczne, remont generalny w 1998 r. Wikariatka wybudowana w 1897 r.

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża – 9 kół, Ruch Światło – Życie(Oaza Dzieci Bożych, Oaza Młodzieżowa), służba liturgiczna, schola dziecięca, schola młodzieżowa

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:

ks. Ignacy Kotlicki 1926–1928
ks. Wiktor Bilski 1928–1932
ks. Witold Nadolski 1932–1933
ks. Adam Nowak 1933–1939
ks. Stefan Skowroński 1939–1941
ks. Adam Nowak 1945 V–XI
ks. Józef Sulwiński 1945–1947
ks. Mieczysław Klimkiewicz 1947–1962
ks. Anatoliusz Starzyński 1962–1966
ks. Władysław Homka 1966–1968
ks. Stanisław Wieteska 1968–1971
ks. Henryk Adamczyk 1971–1977
ks. Zdzisław Wujak 1977–1981
ks. Wiesław Jonczyk 1981–1988
ks. Jan Ciesielczyk 1988–2007
ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz 2007-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:

ks. Stanisław Patorski, wyśw. 1955
ks. Kazimierz Błoński, wyśw. 1957
ks. Leszek Druch, wyśw. 1985
ks. Włodzimierz Kujawin, wyśw. 1988
ks. Witold Bojo, wyśw. 1989
ks. Stefan Majewski, wyśw. 1990
ks. Marcin Grzelak, wyśw. 1996
ks. Jacek Tyluś, wyśw. 2002

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:

s. Ewa [Patryka] Izydorczyk, 2001, misjonarka Świętej Rodziny
s. Janina [Elwira] Sowia, 1968, siostra MB Miłosierdzia

KSIĘGI METRYKALNE:

ochrzczonych 1920–2006
małżeństw 1920–2006
zmarłych 1920–2006

OBSADA PERSONALNA:

Proboszcz: ks. Rafał Mazurczyk, mian. 1 VIII 2016 tel. 43 677-40-92
Wikariusz: ks. Jakub Najder, mian. 28 VIII 2018 tel. 43 677-41-94

czynna przed i po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.