Archidieczja Łódzka

Parafia Świętego Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim

Proboszcz: ks. prał. Grzegorz Gogol
Wikariusz: o. Tymoteusz Górecki CCG, o. Sławomir Wójcik -sercanin - pomoc duszpasterska
Telefon: 44 647-11-37
Adres: Krakowskie Przedmieście 2 97-300 Piotrków Trybunalski
Strona internetowa: http://fara.piotrkow.pl
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XII w.

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Murowany, wybudowany w końcu XII w., w stylu romańskim, przebudowany w stylu gotyckim. Obecny jego wygląd pochodzi z XIV w. W latach następnych uzupełniony nowymi kaplicami. W 1965 r. ankrowano mocno rysującą się wieżę i wciągnięto dzwon Jakub. W 1965 r. przyozdobiono świątynię polichromią. Jest to kościół orientowany, jednonawowy z węższym i niższym, wydłużonym prezbiterium wielobocznie zamkniętym.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny z pierwszej poł. XIX w. z obrazem Zaśnięcie NMP z ok. 1510 r., który jest darem Królowej Bony, przemalowany w pocz. XVII w. W ołtarzu również obrazy: Męczeństwa św. Jakuba i Ecce Homo z 1875 r., 4 ołtarze boczne z ornamentami rokokowymi z poł. XVIII w. W nich obrazy: św. Antoniego z poł. XVIII w., Świętej Rodziny z ok. poł. XVIII w. i św. Stanisława Biskupa Męczennika z 1878 r.

Ulice należące do parafii

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII: Batorego, Bawełniana, Bazaltowa, Bednarska, Bracka, Broniewskiego, Bugajska, Bukowa, Ceramiczna, Chrobrego, pl. Czarneckiego, Dolna, Działkowa, Dzieci Polskich, Dziewiarska, Fajansowa, Farna, Filtrowa, Gabarska, Garncarska, Grodzka, Handlowa, Jerozolimska, Kacza, Kazimierza Wielkiego, Konarskiego, Korczaka, pl. Kościuszki, Krakowskie Przedmieście, Krasickiego, Kręta, Leonarda, Leśna, Leszczynowa, Leśników, Litewska, pl. Litewski, Łazienna-Mokra, Łąkowa, al. 3 Maja, Mecha¬niczna, Miedziana, Mieszka I, Młynki, Moszczenicka, Murarska, Myśliwska, Nadrowy, Naruto¬wicza, Niciana, Niedźwiedzia, pl. Niepodległości, Oddzielna, Orzeszkowa, Pawlikowskiego, Pereca, Piastowska, Podleśna, Poleśna, Presta, Próchnika, Przędzalniana, Rakowska, Robotnicza, Różana, pasaż Rudowskiego, Rycerska, Rynek Tryb., Rzemieślnicza, Rzeź¬nicza, Sarnia, Scale¬nio¬wa, Sienkiewicza, Sie¬radz¬ka, ks. Skargi, Skło¬dowskiej-Curie, Skraj¬na, Słowackie¬go, Sta¬ro¬-warszaw¬ska, Sto¬larska, Su¬le¬jowska, Sze¬wska, Szmid¬ta, ks. Ście¬gien¬¬nego, Śląs¬ka, Ślu¬¬sarska, Tkacka, Wa¬pien¬na, We¬soła, Wierzejska, Wito¬sa, Witewska, Włó­k¬ien¬nicza, Wodna, Wojska Polskiego, Wol¬bor¬ska, Wschodnia, Wspólna, Wypo¬czyn¬kowa, Wy¬z¬wo¬lenia, Zamkowa, pl. Zam¬kowy, Za¬mu¬ro¬¬wa, Żura¬wia, Życz¬liwa

MIEJ SCOWOŚCI NA¬LE¬ŻĄCE DO PA¬RA¬¬¬FII: Meszcze – 4 km, Raków – 3