Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Floriana w Sulejowie
Proboszcz: ks. kan. Leszek Druch
Wikariusz: ks. Andrzej Żuchowski
Telefon: 44 616-20-69

Adres: Podkurnędz 2 , 97-330 Sulejów
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1184 r. (abp gnieźnieński Zdzisław herbu Koźle Rogi)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowany w latach 1901–1903, murowany z cegły, w stylu neogotyckim. Projekt budowy wykonał Feliks Nowicki. Konsekrowany w 1908 r. przez bpa Stanisława Zdzitowieckiego, ordynariusza kujawsko-kaliskiego.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny i w prawej bocznej nawie w stylu neogotyckim, współgrającym ze stylem kościoła, w tymże stylu stalle i 2 duże konfesjonały, ołtarz nawy bocznej lewej z poprzedniego kościoła w stylu neoklasycystycznym. Ołtarz boczny ze św. Florianem, późnobarokowy z pocz. XVIII w. Organy, 3 dzwony o napędzie elektromagnetycznym, Droga Krzyżowa, ławki dopasowane do wystroju kościoła i ambona w stylu neogotyckim.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Biała – 8 km, Krzewiny – 6, Kurnędz – 4, Łęczno – 5, Podlubień – 7, Sulejów, miejscowość z kościołem parafialnym, Wójtostwo – 3

Dni powszednie

06:30, 07:00, 17:00, 17:30 lub 18:00

Soboty

06:30, 07:00, 17:00, 17:30 lub 18:00

Niedziele i święta

07:00, 09:00, 10:30, 12:30, 17:00 lub 18:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 6544

ODPUST: św. Floriana, obchodzony w niedzielę po 4 maja

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: czwartek, piątek i sobota przed odpustem św. Floriana

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 2,2 ha (300 m)

PLEBANIA: Stara plebania niezamieszkana. W 1992 r. wzniesiono nową, wykończono w 1998 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie.

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, św. Stanisława Biskupa i św. Jacka, w pobliżu kościoła
Kaplica pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła, na cmentarzu grzebalnym
Kaplica pw. św. Jana Chrzciciela, w Białej
Kaplica na „Polance”, ul. Leśna 12

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża – 8 kół, Bractwo Najświętszego Sakramentu, III Zakon św. Franciszka, chór parafialny, asysta, schola młodzieżowa, ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Stanisław Jackowski 1909–1925; ks. Julian Dratwa 1958–1960
ks. Lucjan Nowrocki 1925–1929; ks. Jan Kabziński 1960–1971
ks. Roman Borowski 1929–1951; ks. Jan Umiński 1971–1985
ks. Franciszek Szmczyk 1951–1958;ks. Zygmunt Czyż 1985–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Henryk Majdzik, wyśw. 1965; ks. Bogumił Starus, wyśw. 2005
ks. Tadeusz Gielec, wyśw. 1979

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Roman Majewski OMI, wyśw. 1989 br. Tomasz Olczyk, bonifrater
br. Józef Derewońko OMI

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Regina Baryła, albertynka
s. Katarzyna Pardel, 2001, karmelitanka Dz.J.
s. Małgorzata Jagodzińska, służebniczka s. Zofia Chyla
s. Leokadia Nowak, albertynka s. Krystyna Grzywacz
s. Janina Nowak, albertynka s. Zofia Nowak

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1819–2006, małżeństw 1826–2006,
zmarłych 1826–2006
OBSADA PERSONALNA:

Proboszcz: ks. kan. Leszek Druch, mian. 1 VII 2014 tel. 44 616-20-69
Pomoc duszpasterska: ks. Jacek Prostacki, mian. 28 VIII 2018
Na terenie parafii mieszka:
ks. kanonik Zygmunt Czyż (emeryt)

czynna pn-pt 9:00-11:00  16:00-18:00

sb 9:00-11:00