Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Antoniego z Padwy w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Jarosław Kaliński
Wikariusz: ks. Zbigniew Pniewski, ks. Krzysztof Helik, ks. Paweł Olszak
Telefon: 42 651-31-17

Adres: św. Antoniego 4, 91-038 Łódź
http://www.swantoni.archidiecezja.lodz.pl/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 5 VIII 1924 r. (bp Wincenty Tymieniecki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Obecny kościół jest trzecim od początku parafii. Pierwszy drewniany służył od 21 XII 1024 do 1952 r. Wówczas kościół został rozebrany i przeniesiony do parafii w Łękawie. 3 VIII 1927 r. rozpoczęto budowę kościoła trwałego, który został zburzony przez Niemców w 1942 r. 18 VIII 1947 r. po odgruzowaniu placu rozpoczęto budowę nowej świątyni na zachowanych fundamentach, wg projektu arch. Alfonsa Graviera. Budowę ukończono w 1951 r., kościół poświęcił 9 IX 1951 r. bp Michał Klepacz. Kościół w stylu neoromańskim. W latach 1999–2000 dokończono budowę wieży do wys. 53 m, zawieszono 3 dzwony: Karola, Jubilata i jeden jeszcze bez imienia.

Wyposażenie kościoła:
4 ołtarze, ambona i pulpit, tabernakulum metalowe, organy, 3 dzwony, ławki, klęczniki i krzesełka, chrzcielnica, Droga Krzyżowa, krzyż ołtarzowy i 6 lichtarzy (komplet)

Ulice należące do Parafii

Antoniego, św., Bydgoska, Czarnkowska, Drewnowska – nr nieparz. od 119 do al. Włókniarzy, Fredry, Gandhiego, Gliniana, Grunwaldzka – od Limanowskiego do Pojezierskiej, Hipoteczna – 1–15 i parz. od Limanowskiego do Pojezierskiej, Kasprzaka – od Drewnowskiej do Klonowej, Klonowa, Krotoszyńska, Kwidzyńska, Limanowskiego – od 104 parz. do al. Włókniarzy i od 93 nieparz. do al. Włókniarzy, Lutomierska – od 134 parz. do al. Włókniarzy i od 115 nieparz. do al. Włókniarzy, Mackiewicza – 2–6 parz. i 1–3 nieparz., Malborska, Malinowa, Mokra, Obornicka, Odolanowska – od Drewnowskiej do końca, Ogórkowa, Olsztyńska – parz. 14–20, Pojezierska – parz. od Hipotecznej do al. Włókniarzy, Polna – 2–30 i 1–27, Powstańców Wielkopolskich, Prożka, Sierakowskiego – 2–58, Sprawiedliwa, Srebrna – parz. od 12 do Grunwaldzkiej i nieparz. od 9 do Grunwaldzkiej, Stolarska, Szamotulska, Tybury, al. Włókniarzy – parz. od Drewnowskiej do Pojezierskiej, Wolna, Wrześnieńska – 83 i 85/87

Dni powszednie

07:00, 07:30 (oprócz adwentu), 08:00, 18:00 (19.00 od maja do sierpnia)

Soboty

07:00, 07:30 (oprócz adwentu), 08:00, 18:00 (19.00 od maja do sierpnia)

Niedziele i święta

06:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (19.00 od maja do sierpnia)

KANCELARIA PARAFIALNA: otwarta w dni robocze w godz. 10:00-12:00 i 16:00-17:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 15 000

ODPUST: I – św. Antoniego, 13 czerwca
II – Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2010 r. (abp Władysław Ziółek)

PLEBANIA: zbudowana w latach 1967–1968, jednopiętrowa, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

FORMY DUSZPASTERSTWA: Franciszkański Zakon Świeckich, Żywa Róża, Oaza, Duszpasterstwo Akademickie, Ruch Światło Życie (młodzież), Akcja Katolicka, Grupa Posynodalno-Biblijna, Zespół Charytatywny, ministranci, schola, asysta, Chór Violino, Kościół Domowy, Zespół Caritas, katecheza dorosłych, lektorzy

PROBOSZCZOWIE:
ks. Roman Rajchert 1924–1945
ks. Franciszek Patynowski 1945-1967
ks. Szczepan Rembowski 1967-1969
ks. Stefan Ciesielski 1969-1971
ks. Zdzisław Czosnykowski 1971-1996
ks. Bogdan Nowacki 1996-2011
ks. Jarosław Kaliński 2011-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Henryk Krzosek, wyśw. 1980
ks. Grzegorz Klimkiewicz, wyśw. 1980
† ks. Bogusław Jaszczura, wyśw. 1980
ks. Waldemar Bena, wyśw. 1983
† ks. Andrzej Mikołajczyk, wyśw. 1984
ks. Tomasz Kubik, wyśw. 1984
ks. Eugeniusz Gieparda, wyśw. 1987
ks. Tadeusz Słobodziński, wyśw. 1988
ks. Paweł Stołowski, wyśw. 1989
ks. Bartłomiej Franczak, wyśw. 2011

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Piotr Ruciński klaretyn, wyśw. 2001

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –
s. Katarzyna [Michaela] Ekiel, 2001, karmelitanka Dz.J.
s. Maria [Savia] Reszelewska, 2002, karmelitanka Dz.J.
s. Jadwiga Pruska, 1964, salezjanka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych, małżeństw,zmarłych od 1925

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Jarosław Kaliński, mian. 27 VIII 2011 tel. 42 651-48-47

Wikariusze:
ks. Zbigniew Pniewski, mian. 27 VIII 2011, (½ etatu) tel. 42 653-10-84
ks. Paweł Olszak,mian. 28 VIII 2018
ks. Krzysztof Helik, mian. 31 VIII 2013

Na terenie parafii mieszka:
ks. Bogdan Nowacki (emeryt) tel. 42 654-10-48

czynna pn-pt  10:00-12:00  16:00-17:30