Archidieczja Łódzka

Parafia Świętego Antoniego z Padwy w Łodzi

Proboszcz: ks. kan. Jarosław Kaliński
Wikariusz: ks. Zbigniew Pniewski, ks. Krzysztof Helik, ks. Paweł Olszak
Telefon: 42 651-31-17
Adres: św. Antoniego 4 91-038 Łódź
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

Data erygowania: 5 VIII 1924 r. (bp Wincenty Tymieniecki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Obecny kościół jest trzecim od początku parafii. Pierwszy drewniany służył od 21 XII 1024 do 1952 r. Wówczas kościół został rozebrany i przeniesiony do parafii w Łękawie. 3 VIII 1927 r. rozpoczęto budowę kościoła trwałego, który został zburzony przez Niemców w 1942 r. 18 VIII 1947 r. po odgruzowaniu placu rozpoczęto budowę nowej świątyni na zachowanych fundamentach, wg projektu arch. Alfonsa Graviera. Budowę ukończono w 1951 r., kościół poświęcił 9 IX 1951 r. bp Michał Klepacz. Kościół w stylu neoromańskim. W latach 1999–2000 dokończono budowę wieży do wys. 53 m, zawieszono 3 dzwony: Karola, Jubilata i jeden jeszcze bez imienia.

Wyposażenie kościoła:
4 ołtarze, ambona i pulpit, tabernakulum metalowe, organy, 3 dzwony, ławki, klęczniki i krzesełka, chrzcielnica, Droga Krzyżowa, krzyż ołtarzowy i 6 lichtarzy (komplet)

Ulice należące do parafii

Antoniego, św., Bydgoska, Czarnkowska, Drewnowska – nr nieparz. od 119 do al. Włókniarzy, Fredry, Gandhiego, Gliniana, Grunwaldzka – od Limanowskiego do Pojezierskiej, Hipoteczna – 1–15 i parz. od Limanowskiego do Pojezierskiej, Kasprzaka – od Drewnowskiej do Klonowej, Klonowa, Krotoszyńska, Kwidzyńska, Limanowskiego – od 104 parz. do al. Włókniarzy i od 93 nieparz. do al. Włókniarzy, Lutomierska – od 134 parz. do al. Włókniarzy i od 115 nieparz. do al. Włókniarzy, Mackiewicza – 2–6 parz. i 1–3 nieparz., Malborska, Malinowa, Mokra, Obornicka, Odolanowska – od Drewnowskiej do końca, Ogórkowa, Olsztyńska – parz. 14–20, Pojezierska – parz. od Hipotecznej do al. Włókniarzy, Polna – 2–30 i 1–27, Powstańców Wielkopolskich, Prożka, Sierakowskiego – 2–58, Sprawiedliwa, Srebrna – parz. od 12 do Grunwaldzkiej i nieparz. od 9 do Grunwaldzkiej, Stolarska, Szamotulska, Tybury, al. Włókniarzy – parz. od Drewnowskiej do Pojezierskiej, Wolna, Wrześnieńska – 83 i 85/87